Det finns annat att glädjas över när de inte kommer överens på COP

De flesta i vår bransch, och speciellt de som arbetar med kapitalförvaltning eller andra finansiella tjänster, har nog följt COP27 de senaste två veckorna. Likt föregående år verkar de flesta hoppas att ”i år kommer de nog fram till en lösning som gör att vi får ordning på den globala uppvärmningen”. Det verkar så när man läser rapporteringen från mötet. Det är svarta rubriker.

Men samtidigt som man läser rapporteringen från de mellanstatliga förhandlingarna på COP-mötena och i stället för att bli nedslagen, kan man glädjas åt att det på flera håll i det svenska och internationella näringslivet händer mycket bra för klimatet.

Exempelvis befann sig min kollega Rebecca Rehn på konferensen PRI in Person som gick av stapeln för första gången sedan 2019. Det är en global mötesplats för diskussioner om ansvarsfulla investeringar organiserad av FN-initiativet Principles for Responsible Investing. Mängder av kloka människor som förvaltar mängder av kapital åt miljarder sparare från världen över diskuterade hur kapitalet bäst kan användas för att nå de globala målen som världens länder enades om i Paris 2015. Ett tydligt bevis för att näringslivet som vill ställa om.

Samtidigt här i Sverige träffades i fredags 22 personer från akademin, politiken, näringslivet, partsvärlden och myndigheter för att, i mindre skala, tala om Sveriges omställning.

Det är en grupp som vi kallar Klimatkapitalet och drivs av oss, AMF, Folksam och Nordea Life and Pension, alla medgrundare till Net Zero Asset Owner Alliance. Vi träffas varje kvartal för att tillsammans prata om utmaningar, möjligheter och för att lära oss av forskningen på området ledda av Beatrice Crona från Sustainable Finance Lab och Stockholm Resilience Center.

Inget önsketänkande och inget fokus på externa utfästelser som kan tolkas som smink eller greenwashing utan konkreta diskussioner om hur vi arbetar tillsammans för att skapa ett konkurrenskraftigt svenskt näringsliv.
Trots den oroväckande utvecklingen i Europas geopolitik och ekonomi händer det saker på omställningsområdet. Och det är näringslivet som driver utvecklingen.

Ytterligare ett bevis på näringslivets engagemang är den nyligen publicerade undersökningen Hållbara bolag (Allt fler bolag inför hållbarhetsbonus (di.se)) som visar att cirka 50 procent av de svenska bolagen som tillfrågats arbetar med hållbarhetskopplade incitamentsmål. 61 procent uppger även att deras chefer ”utvärderas utifrån icke-finansiella prestationsmått relaterade till hållbarhet”. Ni som är intresserade kan läsa vår syn på saken i vår ägarrapport.

Det här är frågor och ämnen som vi ständigt arbetar med, på Alecta, med våra kollegor på andra institutioner och tillsammans med de bolag vi investerar i. Vi ska vara ärliga och säga att arbetet är svårare nu än bara för fem år sedan med tanke på den globala geopolitiska och ekonomiska utvecklingen, men det betyder inte att arbetet med att ställa om den svenska och globala ekonomin till en mer hållbar dito avstannar. Långsiktigheten är lika viktig nu som den var för ett år sedan.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice