Hållbar fastighetsägare

Alecta är en betydande fastighetsägare i Sverige. Fastighetsinnehavet står för en betydande del av Alectas mer direkta miljöpåverkan. Det kan gälla energiförbrukning, materialanvändning och avfallshantering.

Alecta är medlem i Sweden Green Building Council som driver hållbarhetsarbete inom bygg- och fastighetsbranschen. Vi sätter och följer regelbundet upp miljömål för våra externa fastighetsförvaltare och de entreprenader vi deltar i. Dessutom ställs miljökrav vid upphandlingar av drifts- och underhållsarbete. En miljöansvarig utses för respektive uppdrag och specifika mål bestäms i en särskild miljöhandlingsplan. Planen, som kontinuerligt följs upp och revideras, innehåller mål som exempelvis krav på specifika materialval vid entreprenader eller energireduceringsmål för enskilda fastigheter.

Alectas mål är att reducera energiförbrukningen i de svenskägda fastigheterna, mätt som normalårskorrigerad förbrukning av fastighetsel, fjärrvärme samt kyla i enheten kWh per kvadratmeter, med 3 procent per år. Alectas fastighetsinnehav består av såväl Green Building-certifierade fastigheter, som LEED Platinum-certifierad och fastigheter klassade som Miljöbyggnader.

Sedan 2015 använder alla Alectas direktägda svenska fastigheter, inklusive Alectas huvudkontor, el som uteslutande kommer från förnyelsebara energikällor.

Läs mer

Alectas Årsredovisning 2016 med hållbarhetsredovisning

Var informationen användbar för dig?

Behöver du istället vår hjälp? Kontakta oss.

Vill du hjälpa oss att bli bättre?

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats.

Tack för din återkoppling!