Ägarstyrningsrapport

Alectas ägarstyrningsrapport publiceras årligen och syftar till att öka förståelsen för hur Alecta ser på ägarrollen. och ge en överblick över utvecklingen och aktiviteter inom ägarstyrningsarbetet under året. Slutet av stämmosäsongen är ett viktigt bokslut för ägarstyrningsarbetet.

Ägarstyrningsrapporten ger en överblick över utvecklingen och aktiviteter inom ägarstyrningsarbetet under året. Slutet av stämmosäsongen är ett viktigt bokslut för ägarstyrningsarbetet. 

Var informationen användbar för dig?

Behöver du istället vår hjälp? Kontakta oss.

Vill du hjälpa oss att bli bättre?

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats.

Tack för din återkoppling!