Nyckeltal

Här är några av Alectas nyckeltal.

NyckeltalQ320162015201420132012
Avkastning för förmånsbestämd försäkring, 5-års genomsnitt, procent 8,3 8,9 7,4 8,2 8,2 4,5
Avkastning för förmånsbestämd försäkring 5,5 5,1 5,8 12,8 10,2 11,4
Avkastning för Alecta Optimal Pension 7,9 5,8 7,9 14,9 17,3 16,8
Avkastning för Alecta Optimal Pension, 
5-årsgenomsnitt, procent
11,5 12,5 9,6 10,6 12,1 4,7
Förvaltningskostnadsprocent** 0,09 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13
- varav pensionsprodukter exkl valcentraler** 0,06 0,06 0,06 0,07 0,08 0,08
Kapitalförvaltningskostnadsprocent** 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03
Kollektiv konsolideringsnivå, förmånsbestämd försäkring, procent 158 149 153 143 148 129
Kollektiv konsolideringsnivå, premiebestämd försäkring, procent* 100 100 100 100 100 100
Solvensgrad, procent 175 166 171 159 170 144

Var informationen användbar för dig?

Behöver du istället vår hjälp? Kontakta oss.

Vill du hjälpa oss att bli bättre?

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats.

Tack för din återkoppling!