Magnus Billing, vd

I min blogg delar jag med mig av mina tankar om Alectas verksamhet och den omvärld vi verkar i. Du hittar en länk till bloggen längre ner. Välkommen dit!

Det här är Alecta

Vi på Alecta tar hand om tjänstepensionen för 2,5 miljoner människor och 35 000 företag i Sverige. Vår viktigaste uppgift är att se till så att din tjänstepension växer och att arbeta för att fler ska få del av tryggheten med en tjänstepension.

Alecta finns för att du som arbetar och har en tjänstepension genom jobbet, ska få en trygg ekonomi både under tiden du arbetar och när du blir pensionär. Vi arbetar bara med kollektiv­avtalade tjänste­pens­ioner och framförallt med ITP, som är de privat­anställda tjänste­män­nens pensions­plan. Uppdraget har vi fått i konkurrens med andra bolag och det är Svenskt Näringsliv och PTK som utsett oss.

Mesta möjliga pension till rätt pris

Alectas uppgift är att ge tjänstepensionen så stort värde som möjligt. Med andra ord ska vi skapa mesta möjliga värde för varje krona som sätts in till din pension och vi ska hjälpa dig om du har frågor om hur den fungerar.

Är du företagskund, betalar du för dina anställdas tjänstepensioner och då är det vår uppgift att erbjuda företaget en attraktiv pensions­lösning till bästa pris.

Enkelhet, kundnytta och ansvar - är våra kärnvärden.

Alecta bildades 1917 utifrån en gemensam vilja hos svenska arbets­givare och deras anställda att skapa bättre möjligheter för fler att leva tryggt även efter arbetslivets slut. Målet var en pension som följde med den anställda, även när man bytte arbetsgivare.

Tillsammans skapade de en pensionslösning som blivit förebild för dagens moderna tjänstepensioner och idag är ITP ett komplett trygghets­­paket med ålderspension, en extra sjukförsäkring och ekonomiskt skydd till de närmaste vid dödsfall. 

En trygg framtid med tjänstepension för fler

Alecta har tagit ansvar för framtiden sedan 1917. Vi tycker att den svenska modellen har fungerat väl och vi vill att den ska fortsätta att göra det för framtidens alla medborgare. Därför arbetar vi för att modellen ska utvecklas och klara de utmaningar som framtiden för med sig.

Ett pensionssystem där medborgarna känner sig trygga med att systemet fungerar både när det är dags att gå i pension, men också under hela livet är ett hållbart pensionssystem för oss. 

LÄS MER
Alectas historia
Hållbart pensionssystem

Våra åtaganden sträcker sig så långt in i framtiden som till slutet av detta sekel. Därför vill vi använda vår långa erfarenhet till att utveckla morgon­dagens pensionssystem och stödja ett gott samhälle. Vi tror att klokt ut­form­­­ade trygghets­­system både kan bidra till människors trygghet och till ett väl fungerande samhälle och näringsliv.

Trygghet växer när den delas

Att arbeta med tjänstepensioner innebär att vi tar ansvar för många människors framtid. Det var ju för att fler skulle kunna lita på löftena om en tryggare ålderdom som Alecta bildades för hundra år sedan. Alectas grundare drevs av en viktig övertygelse - trygghet växer när den delas. Vi är fortfarande övertygade om att det är just precis så.

Vårt uppdrag är att förvalta den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP. Det är ett uppdrag som vi har fått i konkurrens med andra bolag och det är arbets­marknad­ens parter Svenskt Näringsliv och PTK som utsett oss. Därför skiljer vi oss lite från andra bolag när det gäller hur vi jobbar och hur vi ser på sådant som till exempel långsiktighet, avgifter och kostnader.

Vi säljer inga försäkringar

Vi säljer varken försäkringar, fonder eller annat privat­sparande. Våra privatkunder kommer till oss tack vare sina arbetsgivare som tecknat kollektivavtal och skaffat tjänste­pension till företaget. 

Kapitalförvaltning i egen regi 

Vår kapitalförvaltning sker helt i egen regi och vi tror på en aktiv förvaltning. Det innebär att vi placerar fritt från index och att varje investering är ett resultat av egen analys. Vi har personliga och kontinuerliga möten med alla bolag som ingår i vår portfölj.

Hållbarhet är en del av vår affär

Vi vill bidra med den kunskap vi har för att stärka våra kunder och ge dem och många andra nycklar till att bättre förstå och rusta sig för sin pension. Vi vill också vara med och påverka vår branschs möjligheter att agera långsiktigt och främja en hållbar utveckling.

Vi slåss för låga avgifter

Vi fokuserar på ITP, är kostnadsmedvetna som få och våra stordrifts­fördelar gör att vi kan hålla riktigt låga avgifter. Det gynnar våra kunder i form av lägre pensionskostnader och högre pensioner till de anställda.

Vi ägs av kunderna

Vi är ett ömsesidigt bolag vilket betyder att vi ägs av våra kunder. Ömsesidigheten i sig fungerar som ett inbyggt kundskydd. All vinst går tillbaka till våra kunder och ingen annan. För privatkunden handlar det om mer pension och för företagskunderna om lägre premier. 

Inbyggt konsumentskydd i vårt uppdrag 

Våra uppdragsgivare, arbetsmarknadens parter, har valt att bygga in ytterligare konsumentskydd i den kollektivavtalade tjänstepensionen. Redan vid upphandlingen har de ställt höga krav på konsumentskydd inklusive vilka avgifter bolagen får ta ut. Tanken är att det ska vara svårt för kunden att göra fel och att det istället är parterna som tar det ansvaret.

Läs mer

Våra avgifter
Så fungerar Alectas överstyrelse
Så jobbar vi med hållbarhetsfrågor

Sedan februari 2019 bloggar Alectas vd Magnus Billing om pensioner, hållbarhet, långsiktigt ägande och framtidens trygghetssystemet.

Till bloggEN

Vd har ordet

Kort om Alecta

 • Grundades 1917.
 • Ägs av kunderna.
 • 35 000 företagskunder och 2,6 miljoner privatkunder.
 • Enbart kollektivavtalade tjänstepensioner som ITP.
 • Förvaltar all ITP 2.
 • Förvalsbolag för ITP 1 och ITPK.
 • 963 miljarder kronor i förvaltat kapital.
 • En av Stockholmsbörsens största ägare.
 • En av Sveriges största fastighetsägare.
 • 5:e största tjänstepensionsbolaget i Europa.
 • 340 anställda.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice