Akut händelse som berör person­uppgifter i Alecta

Dataskyddsförordningen ställer som krav på att vi som personuppgifts­ansvariga ska kunna rapportera säkerhetsincidenter till tillsynsmyndigheten.

Säkerhetsincidenter är till exempel händelser som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring av personuppgifter. Det kan också vara obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till personuppgifter.

Här anmäler du akuta händelser som till exempel att någon obehörig har fått tillgång till ditt personnummer, bankkontonummer eller andra personuppgifter.

Är ditt ärende av en mindre allvarlig karaktär, kontakta vår kundservice.