Värdesäkringsfonden

Värdesäkringsfonden inrättades 1976 efter överenskommelser i kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Den regleras i Alectas bolagsordning som är godkänd av Finansinspektionen.

Varför finns Värdesäkringsfonden?

Vad är värdesäkringsfonden?

Vem bestämmer över pengarna i värdesäkringsfonden?

Hur mycket pengar finns det i värdesäkringsfonden?

Var informationen användbar för dig?