Värdesäkringsfonden, garantifonden och informationsmedlen

Värdesäkringsfonden inrättades 1976 och garantifonden 2007. Båda fonderna regleras i Alectas bolagsordning som är godkänd av Finansinspektionen. Fonderna inrättades efter överenskommelser i kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK.

Varför finns dessa fonder?

Vad är värdesäkringsfonden?

Vad är garantifonden?

Vem bestämmer över pengarna i dessa fonder?

Hur mycket pengar finns i fonderna?

Varför behöver Svenskt Näringsliv och PTK pengar för informationsverksamhet?

Hur mycket pengar får PTK och Svenskt Näringsliv från Garantifonden?

Hur använder PTK pengarna?

Vad gör Svenskt Näringsliv för pengarna?

Varför har Alecta hand om dessa fonder?

Var informationen användbar för dig?