Nyckeltal

Här är några av Alectas nyckeltal.

Nyckeltal Q3 2015 2014 2013 2012 2011
Avkastning för förmånsbestämd försäkring, 5-års genomsnitt, procent 9,1 7,4 8,2 8,2 4,5 3,2
Avkastning för förmånsbestämd försäkring 3,2 5,8 12,8 10,2 11,4 -2,1
Avkastning för Alecta Optimal Pension 2,4 7,9 14,9 17,3 16,8 -6,8
Avkastning för Alecta Optimal Pension,
5-årsgenomsnitt, procent
12,9 9,6 10,6 12,1 4,7 n.a.
Förvaltningskostnadsprocent** 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,15
- varav pensionsprodukter exkl valcentraler** 0,06 0,06 0,07 0,08 0,08 0,10
Kapitalförvaltningskostnadsprocent** 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Kollektiv konsolideringsnivå, förmånsbestämd försäkring, procent 142 153 143 148 129 113
Kollektiv konsolideringsnivå, premiebestämd försäkring, procent* 100 100 100 100 100 100
Solvensgrad, procent 156 171 159 170 144 126

* Över-/underskott fördelas månadsvis på de försäkrade varför den kollektiva konsolideringen alltid är cirka 100 procent.
** Rullande 12 månader

Var informationen användbar för dig?