Hållbarhet är en del av affären

Hållbarhet har varit centralt för oss i snart hundra år. Alecta bildades för att ge anställda trygghet under och efter arbetslivet. Att arbeta med tjänstepensioner är ett långsiktigt ansvar som handlar om att skapa trygghet i framtiden.

Från det att Alecta bildades har vi arbetat för att ge tjänstepensionen så stort värde som möjligt både för arbetsgivare och deras anställda. Med ett stort pensionskapital och över två miljoner kunder har vi en stor påverkan på samhället och fyller en viktig roll när det gäller att bidra till en hållbar
utveckling.

Alectas hållbarhetsarbete utgår från vårt uppdrag, vår vision och våra kärnvärden. Och vi arbetar med hållbarhet som en naturlig del av vår verksamhet. Pensioner handlar om långsiktigt ansvar. Därför är det viktigt att ta hänsyn till både nuvarande och framtida generationer i allt vi gör.

En del av vårt uppdrag

På senare år har hållbarhetsfrågor, inte minst miljöfrågor, fått allt större uppmärksamhet i samhället. Ett hållbart samhälle bygger på att resurser används effektivt. Alecta tar ett långsiktigt ansvar som handlar om att skapa trygghet för våra kunder, uppdragsgivare och medarbetare. Det gör vi genom att hushålla med våra kunders pengar och erbjuda låga avgifter, god avkastning och stabil finansiell ställning. Vi bidrar till att skapa en sund marknad med starkare konsumentskydd och bra produkter, där konsumenterna har större kunskap om pensioner.

Vi strävar efter att Alectas miljöpåverkan ska vara så liten som möjligt. Vi tar ansvar för miljön genom att hushålla med naturens resurser.

Ordförklaringar

Ständig utveckling av hållbarhet

Styrning

Var informationen användbar för dig?