Det här är Alecta

Alecta är ett pensionsbolag som erbjuder pensionsförsäkring, sjukförsäkring och ersättning till efterlevande. Alecta grundades för 100 år sedan utifrån en ambition hos svenska arbetsgivare och deras anställda att man ska kunna leva tryggt även när man av olika skäl inte kan arbeta. Ända sedan starten är vårt syfte att ge människor ekonomisk trygghet under och efter arbetslivet.

Vår vision är att vara världens mest effektiva pensionsbolag. Det innebär att vi är oerhört kostnadsmedvetna och utnyttjar vår storlek till att pressa kostnader nedåt. Det betyder också att vi har en mycket specialiserad kapitalförvaltning som med ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv skapar högsta möjliga avkastning genom noggrant handplockade investeringar, helt i egen regi.

Alecta är ett ömsesidigt livförsäkringsbolag vilket innebär att vi ägs av försäkringstagarna (företagen) och de försäkrade (företagens anställda). Eftersom vi ägs av våra kunder går hela vinsten till dem, i form av lägre pensionskostnader för företagen och högre pensioner till de anställda.

På uppdrag av kollektivavtalsparterna Svenskt Näringsliv och PTK förvaltar vi idag pensioner åt 33 000 företag och drygt 2 miljoner privatkunder.

Så här skiljer sig Alecta från andra pensionsbolag:

  • Vi gör ingen reklam.
  • Vi säljer inga fonder, betalar inga provisioner och har inget kontorsnät.
  • Vi undviker fördyrande mellanhänder och strävar efter enkelhet i allt vi gör
  • Vi sköter all kapitalförvaltning i egen regi och tror starkt på aktiv förvaltning
  • Vi utnyttjar våra stordriftsfördelar maximalt så att vi kan hålla riktigt låga avgifter. Vi är branschens tuffaste prispressare och ett av världens mest effektiva pensionsbolag.
  • Vi arbetar enbart med kollektivavtalad tjänstepension och vi fokuserar på ITP som är pensionsplanen för privatanställda tjänstemän.
  • Vi erbjuder enbart traditionell försäkring.

Läs mer om vilka vi är via menyn till vänster.

Var informationen användbar för dig?