Sök

95 sökresultat för "arbeta utomlands"
 1. Arbeta utomlands med rätt ITP

  Arbeta utomlands med rätt ITP Vår Utlandsguide tar inte hänsyn till några skattefrågor, varken för den anställde eller för dig som arbetsgivare. Men vi vill ändå påpeka att det är viktigt att känna till att det finns länder där ITP försäkringen ses som

 2. Arbetat utomlands - uppgift om tidigare tjänstepension

  PDF, 44 KB Arbetat utomlands - uppgift om tidigare tjänstepension Blankett för samordning av tidigare intjänad tjänstepension utomlands.

 3. 4649C_Arbetat utomlands - Uppgift om tidigare tjänstepension.pdf

  PDF, 43 KB 4649C 2014.06 Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt 103 73 Stockholm Kundservice 020-78 22 80 (+46 8 441 96 21) Telefon växel 08-441 60 00 Regeringsgatan 107 Organisationsnummer 502014-6865 kundservice@alecta.se alecta.se Arbetat

 4. För dig som bor utomlands

  Du får din pension utbetald i den valuta som är mest gångbar i landet du bor i. Vill du få pengarna i svenska kronor behöver du meddela oss det. Konto Du kan få din pension insatt på ett bankkonto i Sverige eller på ett utländskt bankkonto*.

 5. Jobba utomlands med tjänstepension

  Läkekostnadsförsäkring genom Collectum Här är bolagen du kan teckna läkekostnadsförsäkring hos. Jobba utomlands med tjänstepension Jobba tryggt utomlands med ITP Utland Har du anställda som ska jobba utomlands kan både ITP och TGL fortsätta att

 6. Om du bor utomlands

  2020-04-28

 7. Arbetsskada

  Om du skadar dig på jobbet eller på väg till och från din arbetsplats kan du få ersättning från arbetsskadeförsäkringen som omfattar alla som arbetar i Sverige. En arbetsskada kan också vara en sjukdom som du fått på grund av ditt arbete.

 8. SPP utlandsförsäkring

  Du som har tjänat in till SPP:s utlandsplan före 2003 kan ha den hos Alecta. I SPP:s utlandsförsäkring kan det ingå kompensation för förlust av allmän pension för tid som du har arbetat utomlands. Försäkringsvillkor SPP utlandsförsäkring i Alecta (pdf)

 9. Detta betyder orden

  Utsänd Tjänstemannen är anställd av den svenska arbetsgivaren och har utsändningsintyg (A1) från Försäkringskassan. Dubbelanställd Tjänstemannen är tjänstledig från den svenska arbetsgivaren för att arbeta en begränsad period utomlands i ett bolag inom

 10. Långsiktig arbetsgivare

  Du kan läsa mer i Alectas Års- och hållbarhetsredovisning för 2019. Som arbetsgivare vill Alecta bidra till och ta ansvar för ett arbetsklimat och förutsättningar som stärker engagerade och kunniga medarbetare, och ger dem utrymme att driva sitt arbete

 11. Medarbetare berättar

  Medarbetare berättar Undrar du hur det är att jobba på Alecta? I en serie intervjuer och artiklar som löpande publiceras på den här sidan, får du på ett lättsamt sätt veta mer om hur det är att jobba på Alecta och möta medarbetare från olika avdelningar

 12. Miljö- och leverantörsarbete

  Du kan läsa mer i Alectas Års- och hållbarhetsredovisning för 2019. Genom våra investeringar och fastighetsportfölj har Alecta möjlighet att påverka miljö och styra mot mer hållbara alternativ inom ramen för vårt uppdrag. Som företag har Alecta och

 13. Livsarbetstidspension via Collectum

  Livsarbetstidspension via Collectum och Alecta Optimal Pension  Livsarbetstidspension via Collectum Typ av pension Premiebestämd Ålder när du kan tjäna in pension Det finns ingen åldersgräns Så mycket betalas in Så mycket som är avtalat Avgifter och

 14. Livsarbetstidspension via Fora

  Livsarbetstidspension via Fora och Alecta Optimal Pension  Livsarbetstidspension via Fora Typ av pension Premiebestämd Ålder när du kan tjäna in pension Det finns ingen åldersgräns Så mycket betalas in Så mycket som du har avtalat med din arbetsgivare

 15. Sjuk- eller aktivitetsersättning och arbetsskada

  Mina sidor Ersättning från Alecta Din årslön Sjukpension från Alecta Upp till 354 750 kr 15 % Del av lön mellan 354 750 kr - 1 336 000 kr 65 % Del av lön mellan 1 336 000 kr -

 16. Bra att veta om samordning av olika tjänstepensioner

  Bra att veta om samordning av olika tjänstepensioner Alecta skickar en blankett till arbetsgivaren som hjälper den nyanställda att fylla i och skicka tillbaka blanketten till Alecta. Blanketten heter "Uppgift om tidigare intjänad tjänstepension". I

 17. Samarbeten och initiativ

  Alecta är medlem i flera samarbeten och branschinitiativ. Syftet är att möjliggöra samarbete med andra investerare i hållbarhetsfrågor och förstärka våra möjligheter till bra hållbarhetsdialoger med de bolag vi investerat i. PRI – Principles for

 18. Sjuk- eller aktivitetsersättning och arbetsskada

  08/14/2018

 19. Arbetsgivardeklaration på individnivå för ITP 2

  Arbetsgivardeklaration på individnivå för ITP 2 Vi arbetar tillsammans med PRI Pensionsgaranti för att skapa processer och system för att hantera Arbetsgivardeklarationer på individnivå för ITP 2. Eftersom det är ett omfattande projekt beräknar vi att

 20. Våra samarbeten i samband med kundundersökningar

  Våra samarbeten i samband med kundundersökningar När vi gör kundundersökningar händer det att vi samarbetar med externa partners. Här kan du se vilka samarbeten som är aktuella. Questback Vi samarbetar med Questback för att ta reda på hur ni som kunder

 21. Alectas arbete med ägarfrågor och ESG

  Alectas arbete med ägarfrågor och ESG Alectas ägarrapport publiceras årligen och syftar till att öka förståelsen för hur Alecta ser på ägarrollen. Ägarrapporten ger en överblick över utvecklingen och aktiviteter inom ägarstyrningsarbetet under året.

 22. Med ITP 1 - vet arbetsgivaren vad det kostar

  I den premiebestämda ITP 1 vet du som arbetsgivare vilken kostnad du har för varje anställd. Premien för ålderspensionen är bestämd på förhand till minst: 4,5 procent på lön* upp till 41 750 kronor/månad 30

 23. Samordning med tidigare tjänstepension

  Bra att veta Vad du har arbetat med och vilken tidigare arbets­givare du har haft avgör om och hos vilken pensions­förvaltare du har tjänat in tjänste­pension. På minpension.se får du en samlad bild av all din pension. Du kan också kontakta dina tidigare

 24. Alecta informationsfullmakt arbetsgivare 6219 ny2(2).pdf

  PDF, 949 KB Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt 103 73 Stockholm Telefon växel 08-441 60 00 Fax 08-441 62 90 Besöksadress Regeringsgatan 107 Organisationsnummer 502014-6865 kundservice@alecta.se alecta.se INFORMATIONSFULLMAKT, arbetsgivare Härmed

 25. Totala kostnaden för en medarbetare med ITP 2

  2020-07-08

 26. Deltidsfällan - hur en ojämställd arbetsmarknad ger ojämställda pensioner

  PDF, 2,9 MB Deltidsfällan - hur en ojämställd arbetsmarknad ger ojämställda pensioner Deltidsarbete slår hårt mot pensionen - mer nu än förr. Pensionssystemet är i sig inte ojämställt utan speglar en ojämställd arbetsmarknad.

 27. Försäkringsvillkor Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension via Fora

  PDF, 243 KB Försäkringsvillkor Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension via Fora Försäkringsvillkor för dig som har Avtalspension SAF-LO och/eller Livsarbetstidspension via Fora i Alecta Optimal Pension hos Alecta.

 28. Ett långt arbetsliv börjar tidigt

  PDF, 4,2 MB Ett långt arbetsliv börjar tidigt Ett långt arbetsliv börjar tidigt visar bland annat att en tjänsteman med normal lön kan få cirka 6 000 kronor mer pension i månaden om hon börjar jobba som 25-åring istället för som 30-åring.

 29. Alectas hållbarhetsarbete får högsta betyg

  Alectas hållbarhetsarbete får högsta betyg Alecta får högsta betyget VG i den fjärde hållbarhetsgranskningen av pensionsbolag som försäkringsförmedlaren Max Matthiessen genomför. Alectas pensionsportfölj är en av de största i Europa med 815 miljarder

 30. 4649A_Uppgift om tidigare tjänstepension - blankett A.pdf

  PDF, 38 KB 4649A 2014.03 Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt 103 73 Stockholm Kundservice 020-78 22 80 (+46 8 441 96 21) Telefon växel 08-441 60 00 Regeringsgatan 107 Organisationsnummer 502014-6865 kundservice@alecta.se alecta.se Uppgift om

 31. Så fungerar samordning av tjänstepensioner

  Behöver du hjälp? Vi hjälper dig att tar reda på om samordning gäller för en nyanställd. Hör av dig på telefon 08-441 63 60. Så fungerar samordning av tjänstepensioner Samordning av olika tjänstepensioner När du anställer en ny medarbetare behöver du

 32. Uppgifter om tidigare tjänstepension

  PDF, 38 KB Uppgifter om tidigare tjänstepension Du behöver bara fylla i och skicka blanketten till Alecta om du har tappat bort den blankett vi skickat till dig, eller om du vill komplettera något.

 33. Alecta informationsfullmakt arbetsgivare 6219 ny2.pdf

  PDF, 949 KB Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt 103 73 Stockholm Telefon växel 08-441 60 00 Fax 08-441 62 90 Besöksadress Regeringsgatan 107 Organisationsnummer 502014-6865 kundservice@alecta.se alecta.se INFORMATIONSFULLMAKT, arbetsgivare Härmed

 34. 8020_ITP_vid_utlandstjänstgöring.pdf

  PDF, 209 KB 8020 2020.01 Produktion Alecta Om du har frågor Välkommen att kontakta oss på Alecta Kundservice. Kundservice 020-78 22 80 (+46 8 441 96 21) 103 73 Stockholm ITP vid utlandstjänstgöring 2020 För en anställd som ska arbeta utomlands kan både ITP och

 35. Med rätt arbetsgivare får du en lön till

  PDF, 3,2 MB Med rätt arbetsgivare får du en lön till Vi vill gärna dela med oss av vad som är viktigt att tänka på för att få ett bra socialt skyddsnät utöver de pensioner och försäkringar som vi alla har via Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Detta

 36. Alectas ägarstyrningsrapport 2018

  PDF, 6,2 MB Alectas ägarstyrningsrapport 2018 Ägarstyrningsrapporten ger en överblick över utvecklingen och aktiviteter inom ägarstyrningsarbetet

 37. Ny adress

  Nytt konto? Anmäl ditt nya konto direkt på Mina sidor. 10   Om du flyttar ska du anmäla din nya adress till Skatteverket. Då får vi din nya adress med automatik. Om du bor utomlands behöver du meddela den nya adressen till oss. 2019-10-11

 38. Pensioneringssyfte

  Om du vill ta ut din ITP-pension innan du har fyllt 65 år måste du sluta arbeta i ”pensioneringssyfte”. Det innebär att du slutar arbeta helt och hållet, eller arbetar mindre än 8 timmar per vecka. Du får inte heller ha för avsikt att arbeta 8 timmar per

 39. Utbetalning av din pension - insättning på konto

  Anmäla och ändra konto Logga in på Mina sidor och anmäl ditt nya bankkonto. 10 Utbetalning av din pension - insättning på konto Få pensionen insatt på ditt konto Du får din pension insatt en gång i månaden på det bankkonto som du har anmält till oss

 40. Den pensionslösa generationen

  PDF, 638 KB Den pensionslösa generationen Närmare en halv miljon 70-talister riskerar att bli delvis pensionslösa så till vida att de saknar tjänste- eller avtalspension. De förändringar i olika pensionssystem som genomförts under senare år innebär att individen

 41. Sjukpension

  Sjukpension är en ekonomisk ersättning du kan ha rätt till om du inte kan arbeta på grund av nedsatt arbetsförmåga under en längre tid. Sjukpension kan du till exempel få genom en försäkring. Du betalar inkomstskatt på den sjukpension du får ut.

 42. Sjukpenning

  Om du är sjuk i mer än 14 dagar kan du få ersättning för en del av din lön som du förlorar när du inte kan arbeta. Ersättningen heter sjukpenning och det är Försäkringskassan som betalar ut den.

 43. Placeringar

  Tillgångsfördelningen i förmånsbestämda portfölj  Förvaltat kapital i Alectas förmånsbestämda portfölj per 2020-03-31 uppgår till 763 miljarder kronor. Tillgångsfördelningen i våra fyra placeringsinriktningar Sammanlagt förvaltat kapital i vår

 44. Så har du nytta av tjänstepensionen ITP hela livet

  Izla, Ekonomi Så har du nytta av tjänstepensionen ITP hela livet Du som har tjänstepension i Alecta kan känna dig trygg genom hela livet. 2019-06-11 Tjänstepensionen ITP är ett paket med trygghet både under och efter arbetslivet. Det är din

 45. Rehabiliteringsersättning

  Om du deltar i en arbetslivsinriktad rehabilitering för att börja arbeta igen, kan du ha rätt till ersättning. Du kan till exempel få ersättning om du arbetstränar, är med i ett rehabiliteringsprogram eller om du deltar i en utbildning. Ersättningen

 46. Om en anhörig dör

  Guide för dig som förlorat någon nära Efterlevandeguiden.se ger information om vad du kan behöva tänka på när en anhörig har dött. Om en anhörig dör Du som anhörig behöver inte anmäla dödsfallet till oss om den avlidne var bosatt i Sverige. Det får vi

 47. Steglös avräkning

  Om du har sjukersättning från Försäkringskassan enligt reglerna som gällde före den 1 juli 2008, kan du både få arbeta och få sjukersättning samtidigt. För att detta ska gälla för dig måste du skicka in en ansökan till Försäkringskassan innan du börjar

 48. Försäkringsvillkor för förmånsbestämd ITP 2

  PDF, 527 KB Försäkringsvillkor för förmånsbestämd ITP 2 De fullständiga försäkringsvillkoren för förmånsbestämd ITP 2.

 49. ITP 2 och kollektiv slutbetalning

  Sammanfattning Premierna fram till 65 år blir betalade med kollektiva medel när du är äldre än 62 år och en månad, och slutar din anställning med syfte att gå i pension. Du behöver inte ta ut din pension för att få kollektiv slutbetalning. Du får inte

 50. Tjänstetid

  Tjänstetid är ett begrepp som används i förmånsbestämd tjänstepension (som till exempel ITP 2) och betyder att du måste ha arbetat en viss tid för att få maximal pension. För ITP 2 behöver du arbeta minst 360 månader (30 år). För varje månad som du

 51. loneskatteunderlag-itp-2.pdf

  PDF, 389 KB Löneskatteunderlag för ITP 2 Här får du en totalsumma som motsvarar företagets pensionskostnader för ITP 2. Det är den summan som du redovisar till Skatteverket. I underlaget har vi dragit av löpande premier för TGL och den del av premien för ITP

 52. Stoppa smittspridning bland anställda och i samhället

  Stoppa smittspridning bland anställda och i samhället Relativt tidigt vidtog Alecta åtgärder för att begränsa smittspridningen bland våra medarbetare, och därmed också i resten av samhället. Vi har under de senaste veckorna följt och agerat i linje med

 53. Alla vill bli äldre, men ingen pensionär

  PDF, 1,5 MB Alla vill bli äldre, men ingen pensionär Pensioner har aldrig varit en top-of-mind-fråga för de som nyss kommit ut i arbetslivet eller fortfarande förbereder sig för det. Men det håller på att ändras. Pensionsfrågan är viktig, även för 20-åringar.

 54. Aktivitetsersättning

  Om du inte kan arbeta heltid under minst ett år på grund av en sjukdom eller skada kan du få ersättning från Försäkringskassan. Du kan få ersättning för en del av din lön som du förlorar. Är du under 30 år heter ersättningen aktivitetsersättning. Har du

 55. Försäkringsvillkor för Tjänstegrupplivförsäkring TGL (FTP)

  PDF, 136 KB Försäkringsvillkor för Tjänstegrupplivförsäkring TGL (FTP) Försäkringsvillkor för Tjänstegrupplivförsäkring TGL FTP i Alecta.

 56. Försäkringsvillkor för tjänstegrupplivförsäkring TGL FTP 201904.pdf

  PDF, 135 KB Försäkringsvillkor för tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för tjänstemän i försäkringsbranschen Gäller från och med 1 april 2019 Innehåll Har du frågor är du välkommen att kontakta oss Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Telefon 020-78 22 80 103 73

 57. Försäkringsvillkor för riskförsäkringarna i ITP 1 i Alecta

  PDF, 334 KB Försäkringsvillkor för riskförsäkringarna i ITP 1 i Alecta Försäkringsvillkor som gäller riskförsäkringarna i ITP 1, det vill säga sjukpension, premiebefrielseförsäkring och utland hos Alecta.

 58. Vilande sjukersättning

  Om du får sjukersättning från Försäkringskassan kan du pröva att arbeta utan att din rätt till sjukersättning försvinner. Man säger att din sjukersättning blir ”vilande” under tiden du arbetar. Du får då lön och ett skattefritt månadsbelopp från

 59. Försäkringsvillkor Tjänstegrupplivförsäkring TGL

  PDF, 138 KB Försäkringsvillkor Tjänstegrupplivförsäkring TGL Försäkringsvillkor för dig som har Tjänstegrupplivförsäkring TGL hos Alecta.

 60. Du har nytta av din tjänstepension genom hela livet

  Med tjänstepensionen får du ett helt paket med trygghet både under och efter arbetslivet. Det är din arbetsgivare som betalar. Det du behöver göra är att arbeta och få lön.  Du har antingen ITP 1 eller ITP 2 För att få ITP tjänstepension behöver du

 61. Sjukersättning

  Om du inte kan arbeta heltid under minst ett år på grund av en sjukdom eller skada, kan du få ersättning från Försäkringskassan. Du kan få ersättning för en del av din lön som du förlorar. Har du fyllt 30 år heter ersättningen sjukersättning. Är du under

 62. När vill du gå i pension?

  "Nu måste alla jobba till 75 år" 1 Pension vid 65 år – så här fungerar det 2 1 2 Se filmen där jag sticker hål på några av de mest seglivade pensionsmyterna Alecta kontaktar dig tre till sex månader innan du fyller 65 år.  Fram tills pensionen

 63. Apotea och vägen till en hållbar E-handel

  Apotea och vägen till en hållbar E-handel Alecta har varit ägare i Apotea sedan 2019 då vi investerade drygt 750 miljoner i bolaget. I år blev Apotea utnämnt till Sveriges mest hållbara e-handel av konsumenterna i Sustainable Brand Index. I filmen

 64. Uppgift om dina utbetalningar under 2019

  Anmäl din mejladress Utbetalningsdagar 2019 Få en avisering när du har ett nytt årsbesked och ny kontrolluppgift att läsa. 10 Du som har pågående utbetalningar från oss kan redan nu se ditt aktuella pensionsbelopp för 2019 på Mina sidor. Senast den

 65. Ta ut del av din pension

  Bra att veta Minsta uttag är 10 procent av din intjänade pension. Du kan göra som mest tre uttag. Du kan ta ut en ny del tidigast efter tolv månader, eller när du fyller 65 år. Om du tar ut pension innan du fyllt 65 år måste du sluta arbeta till lika

 66. Tjänstepension - Investeringen som företagsledningen glömmer

  PDF, 944 KB Tjänstepension - Investeringen som företagsledningen glömmer Med den här skriften vill vi på Alecta lyfta fram några viktiga fakta om tjänstepensionen och hur du kan informera dina medarbetare om den. Du får praktiska och användbara tips på hur

 67. Tjänstepensionen ITP är vårt uppdrag

  Vi på Alecta tar hand om tjänstepensionen för 2,6 miljoner människor och 35 000 företag i Sverige. Vår viktigaste uppgift är att se till så att din tjänstepension växer och att arbeta för att fler ska få del av tryggheten med en tjänstepension. Kort om

 68. Vem är egentligen pensionär?

  Vem är egentligen pensionär? Det är någon som slutat arbeta, tror jag att de flesta skulle säga. Under många år var pensioneringen dessutom ofta knuten till sextiofemårsdagen, men så är det inte längre. Idag väljer allt fler sin egen pensionsålder. Av

 69. Försäkringsvillkor för förmånsbestämd ITP 2 och FTP 2 - pension och riskförsäkringar

  PDF, 548 KB Försäkringsvillkor för förmånsbestämd ITP 2 och FTP 2 - pension och riskförsäkringar Försäkringsvillkor för dig som har förmånsbestämd ITP 2 och FTP 2 (pension och riskförsäkringar) hos Alecta.

 70. Alecta uppmärksammar FN-dagen 24 oktober

  Alecta uppmärksammar FN-dagen 24 oktober Årets tema för FN-dagen är flickors rättigheter och Agenda 2030. Alecta vill använda dagen till att rikta blickarna mot deltidsarbete och vilken effekt det kan få på kvinnors pensioner. Många kvinnor väljer

 71. Inför utskick av årsbeskedet 2020

  Snart får du årsbesked och kontrolluppgift för 2019 Inför utskick av årsbeskedet 2020 I år blir alla årsbesked digitala I år slutar vi att skicka årsbesked och kontrolluppgift på papper. Istället sparar vi dina brev på Mina sidor. Om du redan har

 72. Rovdriften på pensionssparare

  PDF, 835 KB Rovdriften på pensionssparare Fem av sex sparare är dåligt insatta i vilken avgift som faktiskt tas ut på deras tjänstepension. Ännu fler har svårt att överblicka vad avgiften innebär över tid. Vid 2 procents avgift försvinner en tredjedel av

 73. Kommentar till dagens Swedbankstämma

  Kommentar till dagens Swedbankstämma Alectas ägare är också dess kunder. Det rör sig om 2,5 miljoner privatpersoner och pensionärer samt 35 000 svenska företag. Vår viktigaste uppgift här på Alecta är att se till att våra kunder får en bra pension till

 74. Trygghetsmodell som ska hålla i framtiden

  Våra åtaganden sträcker sig så långt in i framtiden som till slutet av detta sekel. Därför vill vi använda vår långa erfarenhet till att utveckla morgon­dagens pensionssystem och stödja ett gott samhälle. Vi tror att klokt ut­form­­­ade trygghets­­system

 75. Så här tar många ut sin pension

  Så här tar många ut sin pension Så har andra gjort Det är bara du själv som kan avgöra vad som är bäst för dig – ta ut pensionen tidigt eller sent, under hela livet eller en viss tid. Men många är ändå nyfikna på hur andra har gjort när de gick i

 76. Du har tjänstepension i Alecta men inte ITP

  Mina sidor Särskilda regler för din tjänstepension  Avtal Pensions-ålder Tidigaste uttagsålder Uttagstid Möjligt att ta ut del av pension Avtalspension SAF-LO 65 år 55 år och en månad* Livet ut. Du kan välja en annan uttagstid på 5-20 år. I vissa fall

 77. Deltidsfällan engagerar ingenjörer

  Deltidsfällan engagerar ingenjörer Det är några år sedan Alecta publicerade "Deltidsfällan", men att frågan är lika aktuell i dag uppmärksammande Sveriges Ingenjörer en novemberkväll vid ett fullsatt seminarium på samma tema. Att arbeta deltid är en

 78. Pensionsuppgörelse inspirerad av tjänstepensionen

  Pensionsuppgörelse inspirerad av tjänstepensionen En uppgörelse inspirerad av tjänstepensions­marknaden Överenskommelsen om den all­männa pensionen som riksdags­partierna nu presenterar innehåller flera delar Alecta tycker är bra även om vi

 79. Årsredovisning 2016

  PDF, 7,2 MB Årsredovisning 2016 Alectas årsredovisning för 2016 med hållbarhetsredovisning

 80. Inbetalning till tjänstepensionen vid sjukdom

  Om du blir sjuk Din arbetsgivare ordnar så att du får ITP:s sjukpension genom att göra en sjukanmälan. Då betalar Alecta både ut sjukpension till dig och betalar in dina premier. Inbetalning till tjänstepensionen vid sjukdom När du är sjuk går du

 81. Års- och hållbarhetsredovisning 2017

  PDF, 4,2 MB Års- och hållbarhetsredovisning 2017 Alectas Års- och hållbarhetsredovisning 2017

 82. Alecta 100 år

  Tjänstemännen på Uddeholms och Munkfors Bruk ville i början av det förra seklet skapa en bättre framtid med en trygg ålderdom, och grundade en gemensam pensionskassa. En bärande idé var att pensionen inte skulle vara en nådegåva som tack för lång och

 83. Hur påverkar oron på världens börser din pension?

  Hur påverkar oron på världens börser din pension? Din pension är trygg hos Alecta även i oroliga tider. Vi förvaltar din tjänstepension med ett långsiktigt perspektiv. Vi har säkerställt att utbetalningar av din tjänstepension sker även om många i vår

 84. Hur undviker vi fattigpensionärer?

  PDF, 80 KB Hur undviker vi fattigpensionärer? En krönika av Gabriel Mellqvist och Lovisa Eklund

 85. Hållbart pensionssystem

  Du kan läsa mer i Alectas Års- och hållbarhetsredovisning för 2019. Det är inte bara viktigt att pensionssystemet fungerar när medborgarna går i pension, utan att de under hela livet känner trygghet att det ska fungera i framtiden. För en aktör som

 86. Avgångspension

  Avgångspension är en pension som du kan få av din arbetsgivare om du lämnar din anställning före den ordinarie pensionsåldern. Det kan till exempel bli aktuellt när arbetsgivaren behöver minska antalet anställda. Läs mer om Avgångspension

 87. ITP 1 Ålderspension

  ITP 1 Ålderspension lathund ITP 1 Ålderspension Typ av pension  Premiebestämd  Ålder när du kan tjäna in pension  Från 25 år till 65 år. Du kan komma överens med din arbetsgivare om att inbetalningarna ska fortsätta även efter 65. Så mycket betalas in

 88. Alectas kärnverksamhet – en trygg tjänstepension

  Alectas kärnverksamhet – en trygg tjänstepension Betala ut pensioner och andra ersättningar till våra kunder. Behålla en tillräckligt god finansiell ställning för att klara av våra ekonomiska åtaganden gentemot våra kunder. Vi har säkerställt att

 89. ITP 2 Ålderspension och ITPK

  ITP 2 Ålderspension från Alecta Din årslön Ålderspension Lön upp till 501 000 kr 10 % Del av lön mellan 501 000 - 1 336 000 kr 65 % Del av lön mellan 1 336 000 -

 90. Ålderspensionsavgift

  Ålderspensionsavgift är den del av pensionsavgiften, i allmän pension, som din arbetsgivare betalar via arbetsgivaravgiften. Om du är egenföretagare betalar du avgiften via egenavgiften.

 91. Din värdefulla tjänstepension

  PDF, 1,4 MB Din värdefulla tjänstepension Här får du en överblick över vilka förmåner tjänstepensionen ger dig.

 92. Årsredovisning 2015

  PDF, 2,6 MB Årsredovisning 2015 Alectas årsredovisning för 2015 med hållbarhetsredovisning.

 93. Så fungerar tjänstepensionen vid korttidspermittering

  Så fungerar tjänstepensionen vid korttidspermittering Vår kundservice får med anledning av coronaviruset en del frågor om hur tjänstepensionen fungerar vid korttidspermittering*. Här hittar du svar på några av frågorna.   Gäller

 94. Till_dig_som_snart_gar_i_pension.pdf

  PDF, 718 KB 6197 2020.01 Produktion Alecta Till dig som snart går i pension När du slutar arbeta för att gå i pension kommer du att få pengar från flera håll. Du får allmän pension, tjänstepension och privat pension - om du har ett sådant sparande. Allmän pension

 95. God Jul och Gott Nytt År!

  God Jul och Gott Nytt År! Vi på Alecta vill passa på och tacka för Ert förtroende under det gångna året samt önska alla kunder en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! 2019 har varit ett händelserikt, intensivt och framgångsrikt år. Alectas är ett