Ersättning vid sjukdom

I din tjänstepension ingår det ett skydd om du blir sjuk. Blir du långvarigt sjuk kan det vara tryggt att veta att vi betalar ut ersättning till dig.

Vi betalar ut ersättning vid sjukdom när du har varit sjuk i mer än 90 dagar i följd eller 105 dagar på ett år. Du måste också få ersättning från Försäkringskassan, det vill säga sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk- eller aktivitetsersättning.

Om du blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall går du inte miste om de inbetalningar som görs till din tjänstepension. Det beror på premiebefrielseförsäkringen som också ingår i din tjänstepension.

Se vad du får om du blir sjuk

Om du blir sjuk får du till att börja med ersättning från din arbetsgivare och Försäkringskassan. Blir du sjukskriven en längre tid, får du också ITP Sjukpension från Alecta. Hur mycket ITP Sjukpension du får hänger ihop med din lön. Logga in på Mina sidor för att se vad du får från Alecta om du blir sjuk en längre tid.

Logga in på Mina sidorLogga in på Mina sidor

Ordförklaringar

Ekonomin tryggad vid sjukdom

Så här mycket får du i sjukpension från Alecta

Så här gör du för att få sjukpension

Sjukpension vid sjukersättning och arbetsskada

Premiebefrielseförsäkring

Var informationen användbar för dig?

Låt oss veta vad du tycker om denna sida:

addThis