Aktuella basbelopp år 2014

Basbeloppen fastställs varje år och nya belopp träder i kraft den första januari.

Basbeloppen för 2015 hittar du till höger i marginalen.

Det finns olika basbelopp, både pris- och inkomstbasbelopp. Inkomstbasbeloppet följer inkomstutvecklingen i Sverige, prisbasbeloppet följer prisutvecklingen.

Inkomstbasbelopp Kronor
1 56 900
7,5 426 750
10 569 000
20 1 138 000
30 1 707 000
Prisbasbelopp Kronor
1 44 400
7,5 333 000
Förhöjt prisbasbelopp Kronor
1 45 300
2 90 600

  

Ordförklaringar

Då använder vi prisbasbeloppet

Då använder vi det förhöjda prisbasbeloppet

Då använder vi inkomstbasbeloppet

Var informationen användbar för dig?

Låt oss veta vad du tycker om denna sida:

addThis