Skydd för efterlevande

I tjänstepensionen ITP finns det olika efterlevandeskydd som antingen ingår eller som du kan välja till.

Vissa efterlevande­skydd gäller bara så länge som du arbetar hos din arbets­givare, medan andra kan fortsätta att gälla under en längre tid.

Så fungerar de olika efterlevandeskydden

Dessa ingår: Tjänstegrupp­liv­försäk­ring, TGL betalas ut vid ett tillfälle till dina närmaste när du dör. ITP 2 Familje­pension är en efterlevandepension som ingår om du har tjänste­pensionen ITP 2 och om din månadslön är 38 422 kronor eller högre, men kan väljas bort. Den betalas ut varje månad till dina närmaste när du dör.

De här kan du välja till: Åter­betalnings­skydd som gör att din familj får del av det pensionskapital som finns kvar i din ITP 1 Ålders­pension eller ITPK när du dör. ITP Familjeskydd  som ger dina anhöriga en viss summa pengar varje månad om du dör innan du fyller 65 år.

 

Så här väljer du

Kontakta Collectum som är valcentral för tjänstepensionen ITP om du vill lägga till eller ta bort efterlevandeskydd. 

Vem får pengarna?

EfterlevandeskyddVem får pengarna?
Tjänstegrupplivförsäkring, TGL I första hand make, maka, registrerad partner (inte sambo).

I andra hand barn eller barnbarn, därefter föräldrar.
Återbetalningsskydd

ITP Familjeskydd
I första hand make, maka, registrerad partner eller sambo.

I andra hand till barn oavsett ålder.
ITP 2 Familjepension Make, maka eller registrerad partner (inte sambo).

Har du barn under 20 år får även de ta del av familjepensionen. 


Så ändrar du förmånstagare

Om du vill kan du skriva ett särskilt förmånstagar­förordnande och själv bestämma vem som ska få pengarna för Tjänste­grupp­liv­försäk­ring TGL, åter­betalnings­skydd och ITP Familje­skydd.

collectum.se hittar du blanketten som du behöver fylla i för att ändra vem som ska få pengarna efter dig om du dör.

Tre tips om efterlevandeskydd

  1. Skaffa en överblick över vilka skydd du har
    På Mina sidor ser du vilka skydd du har hos oss. I det senaste årsbeskedet från Collectum får du en överblick över alla dina ersättningar och belopp i tjänste­pensionen. 

  2. Välj till eller ta bort skydd utifrån din livs­situation
    Om du har en familj som är beroende av din inkomst kanske du vill förstärka skyddet och lägga till åter­betalnings­skydd och ITP Familje­skydd. Det kan finnas anledning att ta bort skydd som är onödiga, till exempel när barnen har blivit vuxna eller när du börjar närma dig pension. Då ökar du din egen pension.

  3. Bestäm vem som ska få pengarna
    Skriv ett förmåns­tagar­förord­nande och avgör vem som får pengarna när du dör. Om du inte har skrivit ett förmånstagar­förordnande betalas pengarna ut till de efter­levande enligt standard.

Välj rätt skydd för familjen

På Collectums webbplats pratapension.se får du praktiska tips kring hur du kan tänka när det gäller efterlevandeskydd.

Var informationen användbar för dig?

Behöver du istället vår hjälp? Kontakta oss.

Vill du hjälpa oss att bli bättre?

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats.

Tack för din återkoppling!