Ändra placeringssinriktning

Möjligheten att ändra placeringsinriktning är intressant för dig som vill ha en annan fördelning än förvalet. En högre aktieandel ger större möjlighet till en högre pension, men också större svängningar. Medan en lägre aktieandel ger en mer stabil utveckling för din tjänstepension men något sämre möjligheter till en hög pension.

Ändra placeringsinriktning innan pension

Du har möjlighet att ändra placeringsinriktning om du skulle vilja det. Fram tills du fyller 65 år kan du när som helst byta mellan följande placeringsinriktningar:

  • 60 procent aktier, 10 procent fastigheter och 30 procent räntebärande värdepapper. 
  • 40 procent aktier, 10 procent fastigheter och 50 procent räntebärande värdepapper.
  • 10 procent aktier, 10 procent fastigheter och 80 procent räntebärande värdepapper.

Placeringsinriktningen med 50 procent aktier finns endast som förval.

Ändringen tar upp till två månader

Det tar en till två månader att ändra placeringsinriktningen för Alecta Optimal Pension. Gör du ändringen i februari, ändras placeringsinriktningen den 1 april – oavsett om du gör ändringen i början eller slutet av februari.

Ändra placeringsinriktning för utbetalningen 

Du kan även ändra placeringsinriktning både inför och under utbetalningstiden. Om du vill välja placeringsinriktningen med 60 procent aktier så måste dock vissa krav vara uppfyllda:

  • Du måste göra valet när du går i pension, men senast vid 65 års ålder.
  • Garantin i din pension får vid tidpunkten när du ändrar placeringsinriktning, inte motsvara mer än 80 procent av försäkringens kapital.
  • Utbetalningstiden måste vara livet ut.

I informationen som du får från oss innan pensionen betalas ut framgår det om du har möjlighet att välja inriktningen med 60 procent aktier för utbetalningen.

OBS! Ändrar du från placeringsinriktningen med 60 procent aktier under utbetalning kan du inte ändra tillbaka till den vid ett senare tillfälle.

PUFF för inloggning

Var informationen användbar för dig?

Behöver du istället vår hjälp? Kontakta oss.

Vill du hjälpa oss att bli bättre?

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats.

Tack för din återkoppling!