Pensionärernas inkomst är i snitt 75 procent av inkomsten före pensioneringen

Händer som räknar på miniräknare och antecknarnare och

När Sverige 1960 införde ATP-pension som ett tillägg till den gamla folkpensionen sattes pensionsnivån till 60 procent av lönen. De som hade tjänstepension kunde få ytterligare 10 procent av lönen och på så sätt nå upp i 70 procent av den tidigare inkomsten.

Idag talar många med nostalgi i rösten om den gamla goda tiden innan 1990-talets pensionsreform, men faktum är att dagens äldre har bättre inkomster. Både uttryckt som procent av den tidigare inkomsten och framför allt – i kronor. Även när hänsyn tagits till inflationen.

75 procent av inkomsten före pension

I studien har vi särskilt följt årskullarna 1941, 1943, 1946 och 1950. Det visar sig att deras inkomster idag ligger på omkring 75 procent av den inkomst de hade innan pensioneringen, vid 62 års ålder.

Det är betydligt bättre än de knappt 60 procent som ofta nämns i pensions­debatten, och bättre än de nivåer som gällde under ATP-pensionens glansdagar.


Grafen visar inkomstutvecklingen för den mittersta lönegruppen, ”medelinkomsttagaren”. För samtliga analyserade årskullar är inkomsten efter 70 års ålder omkring 75 procent av inkomsten vid 62 års ålder. Kapitalinkomster och inkomster från privat pension är exkluderade. 

Det är slående hur jämn inkomstutvecklingen från 62 års ålder är mellan de årskullar vi studerat. Men det innebär inte att inkomstkällorna är oförändrade över tid. Vid 67 års ålder kommer en allt större andel av inkomsterna från arbete, som en naturlig följd av att vi blir allt friskare och lever längre. Vi ser också att tjänstepensionerna står för en allt större andel av de totala inkomsterna.

Lägre utgifter när vi blir äldre

Möjligen kan även 75 procent av den tidigare inkomsten låta lite för den som är mitt i livet. Då bör man minnas att utgifterna för de flesta äldre är betydligt lägre än för ”mitt i livet”-generationerna.

I många fall har man då hunnit skaffa det bohag man trivs med, pendlings­kost­nad­erna har minskat eller försvunnit, och för många sjunker kostnaderna för till exempel resor, kläder, aktiviteter och uteätande rejält när barnen lämnar boet och står på egna ben. Många äldre konstaterar att ”min inkomst visserligen är lite lägre nu, men mina utgifter har minskat minst lika mycket”.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice