Vi måste få unga att tro på systemet

Under de senaste sex månaderna har vi samarbetat nära med analysföretaget Ungdomsbarometern. Syftet har varit, och är, att få mer information om hur ungdomar och unga vuxna ser på sin pension. Det är för deras pensioner Alecta arbetar idag.

Vi har en investeringshorisont på 40 år, så det vi faktiskt planerar idag ska komma dagens 20-åringar till gagn. Ju mer vi vet om dem, desto bättre kan vi sköta vårt arbete.

Samarbetet med Ungdomsbarometern har mynnat ut i fokusgrupper, intervjuer med ungdomar framför medarbetare i vår hörsal och en stor undersökning om ”generation z” och deras syn på pensioner, sparande och tilltron till pensionssystemet.

Resultatet av undersökningen var i många fall spektakulärt. Flera medier, se länkar längre ner, har redan plockat upp nyheten och Annika Strandhäll ”studsade till” när hon såg fynden. För mig som arbetar med pensioner är det väldigt glädjande att se att en så stor del av de tillfrågade redan i ung ålder funderar över sin pension, men den andra sidan av det myntet är inte lika glädjande.

Hälften av alla ungdomar i undersökningen anser att de själva har ansvar för sin pension. Undersökningen visar även att en stor del av unga kvinnor känner oro för sin pension, när de är 20 år gamla. Det kan inte ses som något annat än ett misslyckande från politikers och branschens sida.

Vi vet att systemet är robust. Vi vet att om man kommer in på arbetsmarknaden i tid och har ett heltidsjobb med tjänstepension så kommer man med största sannolikhet att få en trygg pensionstid. Att så få av dagens ungdomar känner tilltro till systemet är något som måste ändras.

Jag, och mina medarbetare på Alecta, kommer att göra vad vi kan för att fortsätta att sprida information om hur pensionssystemet fungerar, och vikten av kollektivavtalad tjänstepension. Vi kommer att göra vad vi kan för att motverka att en omotiverat negativ bild av systemet målas upp av medierna och aktörer som har kommersiella intressen av att spä på svenskarnas oro.

Ingen ung människa ska behöva känna oro för sin pension när de är 20 år gamla.

Läs mer

https://www.svt.se/nyheter/ekonomi/unga-tror-att-de-sjalva-maste-fixa-pensionen

Låsta artiklar som du som prenumerant kan läsa:
https://www.svd.se/15-ariga-sparare-ar-ett-misslyckande-for-systemet
https://www.di.se/nyheter/rapport-15-aringar-sparar-till-pensionen-ett-misslyckande-for-tilliten/

Magnus Billing

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice