Penningtvättsmisstankar i Swedbank

2019-03-01 Det behövs ytterligare förstärkning på lagstiftningsområdet. Därför har EU redan nu antagit nästa reviderade version av penningtvättsdirektivet. Det ska vara implementerat i Sverige senast januari 2020.

Vidare har EU-kommissionen tydligt pekat på svårigheter för, och ibland bristande förmåga hos, lokala tillsynsmyndigheter att beivra penningtvätt. En väsentlig orsak till detta är att penningtvätt vanligtvis är gränsöverskridande med komplexa strukturer. Därför är det bra att EU-kommissionen nu verkar vilja genomföra idén om att ha ett europeiskt organ med tillsynsmandat att beivra penningtvätt. Jag tycker det är en välkommen utveckling och desto snabbare vi får det på plats desto bättre.

Få i Sverige har undgått Uppdrag Gransknings program om Swedbank. Programmet har fått stort genomslag och stora konsekvenser. Bland annat sjönk Swedbanks värde med drygt 55 miljarder kr under två dagar efter det att första avsnittet av Uppdrag Granskning sändes den 20 februari. Låt mig kort få sammanfatta vad Alectas syn på saken är. Vi ser allvarligt på alla påståenden om penningtvätt. Vi för regelbundet samtal med samtliga de banker vi äger aktier i, inklusive Swedbank, om vikten av att satsa på gedigna datasystem, processer och rutiner för att upptäcka och rapportera penningtvätt. 

Vi anser att det är viktigt att få klarhet och alla fakta på bordet i de påstådda bristerna hos Swedbank rörande penningtvätt. Åtgärder och ansvarskrav baserade på felaktiga grunder riskerar att träffa fel. Som långsiktig ägare vill vi säkerställa att ansvarstagande och åtgärder har sin grund i fastställda fakta. Därför förordade vi för Swedbanks styrelse och ledning att utse en internationell penningtvättsexpert att skyndsamt göra en extern, oberoende och bred utredning av vad som skett i Swedbank. Som Alecta konsekvent uttalat i olika sammanhang är vår ståndpunkt att:

  • Genomför skyndsamt en oberoende utredning kring det som påståtts i Uppdrag Gransknings program.
  • Åtgärda eventuella brister identifierade i utredningen.
  • I fall av grov försumlighet och bristande efterlevnad i samband med eventuell penningtvätt ska givetvis ansvariga hållas ansvariga.

Magnus Billing

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice