Orkade vi inte mer än så här

Det är veckan efter valet. De demokratiska valen vart fjärde år är en ynnest att följa, inte för att jag anser att debatten alltid håller hög nivå utan för att det är just demokratiska val. Men just i år är det något som oroar mig lite extra: svängningen från ”framtiden är långsiktigt grön” som vi hört från de flesta politiska företrädare de senaste åtta åren, till ”anything goes för att underlätta för alla”.

Under de senaste 8–10 åren har företagsledare, politiker, myndighetsrepresentanter och frivilligorganisationer haft hög svansföring när det kommer till omställningsfrågor. Viljan har funnits, även om de storskaliga politiska förslagen kanske ibland lyst med sin frånvaro. Alla har pratat långsiktighet, vikten av att arbeta målmedvetet och envetet mot att reducera de globala utsläppen. Det fanns momentum, en nästintill global koncensus om vart vi skulle. Det skulle inte bli lätt, men det var genomförbart.  

Börsen gick som tåget. Räntorna var låga. Investeringar betalade sig. Aktieportföljer steg i värde. Det fanns framåtanda och kraft. Det fanns på riktigt ingen konflikt mellan avkastning och omställning.  

Sen kom kriget i Ukraina och en tidigare latent inflation började skena. Marknadsräntorna steg, energipriserna ökade, de globala leverantörskedjorna led sviterna av nedstängningarna under pandemin.  

På tre månader ändrades tonläget. Vi hade inte råd, inte tid, inte möjlighet att ställa om. Inte 2022 i alla fall. Sen, ska vi göra det. Men inte nu. Från såväl regering som opposition lades fokus på att sänka skatten på fossila drivmedel och att betala medborgarnas energiräkningar.  

Med full respekt för att det är tufft ekonomiskt att behöva köra bil långa sträckor och att betala de enormt ökade energipriserna så bör vi inte tappa fokus från omställningen. Punktinsatser gör nytta. De behövs. Framför allt eftersom ingen kommer att gå med på den längre omställningen om det enda man märker av den är att man själv får det sämre.  

Men, man kan göra både och. Det är inte omöjligt att leverera hjälp i svåra tider och samtidigt ha blicken fäst mot horisonten.  

På Dagens Nyheters ledarsida skrev Andreas Bergh för några veckor sedan ”om 1990-talet kännetecknades av modiga kompromisser i viktiga frågor, trots betydande politisk oenighet, har vi de senaste åren sett raka motsatsen: Storbråk om detaljer även i frågor där partierna vill ungefär samma sak.” 

Så här kommer en genuin önskan till er politiker i riksdag, region eller kommun: kom överens om HUR vi når målen i klimatlagen och ge under tiden medborgare och företagare relevanta sätt att bidra och delta i omställningen. Vill vi ha bort fossila drivmedel, lägg kraft på att skapa fungerande och överkomliga alternativ. Kom överens om omställningen, och fokusera debatten på andra ämnen.  

Och, glöm inte att vi som förvaltar pensionskapital finns här för att hjälpa till genom att att investera kapital som skapar bra pensioner i ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi samarbetar gärna med er. Vi vill det, och våra kunder vill det. För att vi tror att omställning skapar tillväxt och därmed avkastning på lång sikt.  

Men, vad gäller samarbetsformer med det privata kapitalet för att skapa investeringar för omställning är staten idag visionslös. Liknande kritik läggs fram av Klimatpolitiska Rådet och Fossilfritt Sverige. Båda dessa organ fokuserar i sina nyligen publicerade rapporter på att omställningen går för långsamt, att det inte finns någon gemensam berättelse om vilket Sverige vi vill bygga, och att vi måste skapa en tydligare målsättning.   

Att vi ska vara klimatneutrala, som det står i vår klimatlag, inspirerar tydligen ingen. Och jag tror att jag vet varför; det räcker inte att ta bort och reducera, vi måste skapa något nytt och lägga till. Det räcker inte att minska, vi måste öka. På alla fronter.   

Vi behöver en tydligare målbild och en tydligare samverkan där pensionskapitalet och andra aktörer på finansmarknaden inkluderas. Staten behöver förklara vilket Sverige vi ska bygga genom omställning. Det är här idén om ett gemensamt projekt för Sverige kommer in.   

I stället för plastpåseskatter och reduktionsplikter behöver vi nya, storskaliga och inspirerande projekt som låter svenskarna förstå vad det är vi egentligen vill när vi pratar om omställning. Från skambeläggning till inkludering. Från förbud till samarbete och saminvesteringar. Från reduktion till inspiration.  

Den senaste tiden har det förts en debatt där vissa varnar för industripolitikens återkomst, andra menar att det är just industripolitiken som ska skapa omställningen. Det är talande att konfliktlinjen i debatten ställer staten i kontrast till marknadskrafterna och entreprenörskap.  Hur tusentals miljarder av privat pensionskapital kan bidra till omställningen glöms helt bort när framtidens industripolitik diskuteras. En storskalig omställning kräver en stat som ser kapitalet som en samarbetspartner, och som skapar de förutsättningar för långsiktiga investeringsmöjligheter som pensionskapital behöver.  

Nästa riksdag och regering bör när de tar plats efter valet omedelbart fokusera på att:   

  • Skapa en fungerande dialog med oss långsiktiga investerare för att dra upp riktlinjer för vad vi kan, vill och bör finansiera och bygga tillsammans.
  • Tydliggör för svenska folket vad ni vill åstadkomma. Om vi spelar våra kort rätt kan omställningen bidra till en tillväxt som ligger i paritet med efterkrigstidens industriboom.  

Men för det krävs förståelse och acceptans för vårt gemensamma projekt - att skapa långsiktigt hållbar tillväxt för så många som möjligt. Det är ju faktiskt det som omställningen handlar om, det är inte knepigare än så.   

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice