Med siktet på framtidens arbets- och stadsliv

Frågan alla företag ställer sig idag är hur arbetsplatsen efter pandemin kommer att se ut. Som ett av de största fastighetsbolagen i landet vill Alecta Fastigheter vara med och knäcka koden för framtidens arbetsplats. Och denna vecka började vi.

För att skapa ytterligare värde åt våra pensionssparare har Alecta etablerat ett fastighetsbolag, Alecta Fastigheter, som under året börja återta förvaltningen av fastigheterna i vår tillgångsportfölj. Det kommer att vara ett av de största fastighetsbolagen i Sverige. Att bygga upp det är givetvis spännande och utmanande i vanliga fall, men att göra det under en pandemi som i grunden förändrat de flestas syn på arbetsplatsens betydelse, ger en extra dimension.

Frågorna är många. Hur kommer vi vilja arbeta i framtiden? Hur påverkar det staden, förorten eller kvarteret runt omkring där vi arbetar eller bor?

Som ett av de största fastighetsbolagen, och med ett betydligt mer långsiktigt perspektiv än många andra bolag, är det naturligt för Alecta Fastigheter att bidra och driva på för att knäcka koden till framtidens arbets- och stadsliv. Det är dessutom genom att vara med och utveckla branschen som vi kan säkra bästa möjliga avkastning till våra pensionssparare.

AIM - ny mötesplats för att dela tankar och erfarenheter

Alecta har sedan länge en tro på att samla olika kompetenser och perspektiv, och låta dem tillsammans lyfta blicken, tänka lite mer långsiktigt och dela med sig sinsemellan. Vi har gjort det avseende pensions- och trygghetssystemet på olika sätt. Nu startar Alecta Fastigheter en serie seminarier, möten och workshopar under namnet AIM, Alecta Fastigheter Insight Meetings, för att diskutera framtidens arbets- och stadsliv.

Under veckan genomförde vi det första mötet. En round table-frukost med 8 deltagare från olika sektorer, utöver mig och Karolin Forsling, Alecta Fastigheters chef för stadsutveckling- och hållbarhet. Det var bl a Vd:ar och ledande befattningshavare från några av Sveriges största bolag, tex inom konsument-, gaming-, telekom- samt bank- och försäkringsbranschen. Sammantaget har de 290 000 medarbetare.

Vi bjöds på, och reflekterade kring, en intressant spaning från en global fastighetsutvecklare i London, och från Karolin. Hon bjöd även på fyra olika framtidsscenarier för arbetsplatser, att diskutera kring och spinna vidare på.

Vad är syftet med kontoret egentligen?

Jag fick höra många kloka tankar, ur alla olika perspektiv. Det finns några tydliga röda trådar som jag tar med mig.

Alla var ense om att pandemin och hemarbetet kommer att leda till nya krav på arbetsplatsen. Men också att det är svårt att nu säga hur det nya kommer att se ut. Några hade planen för arbetsplatsen efter återgången klar, andra var halvvägs med planen och några avvaktade. Det var dock stor samstämmighet kring att arbetsplatsytorna inte skulle minska nämnvärt, utan att de snarare kommer användas på nya sätt.

Och dessa nya sätt måste man prova sig fram till. I en av koncernerna har man satt upp pilotkontor i Asien, Europa och Nordamerika.

Det var också stor samstämmighet kring att det kommer att krävas anpassningar efter regionala eller lokala behov samt efter arbetsuppgifterna. One size fits all kommer inte fungera.

Men först och främst, fundera över syftet med kontoret innan man gör några ändringar. Kan man till och med vända synen till att lokalen är en intäkt istället för en kostnad? Det var kanske lite för djärvt, men att lokalerna är en viktig investering för företagen var uppenbart. Kontoret är knutpunkten. Där byggs en gemensam kultur och en stark identitet som särskiljer bolaget hos kunderna.

Ytterligare en sak rådde det överensstämmelse om – arbetsplatsens utformning blir central för att attrahera talanger.

Insikter växer när de delas

Så frågorna var många, men svaren dröjer i många fall. Vi ska komma fram till dem gemensamt. Vi på Alecta brukar säga att ”Trygghet växer när den delas”. Det gäller även insikter och klokskap. Eller som en av deltagarna sa: ” I USA har man olika think tanks. Det behöver vi inte i Sverige. Vi är ett litet land med många kompetenser, och alla känner någon som känner någon. Sverige är en think tank.”

Det låter förhoppningsfullt, tillsammans ska vi skapa arbetsplatser som ger värde till individen och företaget, och därmed även till dess kunder och aktieägare.

Ett första steg är att Alecta Fastigheter kommer att skapa ett eller flera pilotprojekt utifrån våra fyra scenarier och den input vi fick på dem. Det ska bli väldigt spännande att följa, och att få återkomma och berätta mer om dem.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice