Den allmänna pensionen behöver förstärkas

2019-03-20 Tiden för det orangea kuvertet är här. För oss i branschen är det en tid för reflektion. Att se över vad som fungerar bra och vad som fungerar dåligt i både systemet och i debatten. För egen del anser jag att det är debatten som farit mest fel den senaste tiden. Många är de larm och många är de ”klickjagande” krigsrubriker om att pensionssystemet är på väg utför ett stup. Inget kunde vara mer felaktigt.

Alecta genomförde nyligen en omfattande studie där vi följt 80 000 svenskar från 62 till 75 års ålder för att bättre förstå deras ekonomiska situation. Analysen visar i korthet följande:

  • De med lägst lön före pension får över 2 000 mer i månaden som pensionärer. Med andra ord de som hade det sämst ställt före pension får det bättre efter. Pensionssystem ger alltså redan idag mer trygghet än sjuk- och arbetslöshetskassor.
  • Knappt något fall i inkomst alls, ifall vi räknar med alla inkomster. Och måttliga nedgångar om vi skulle rensa bort kapitalinkomst (grön stapel) och privat pension (lila stapel). Se graf nedan.

 

  • Allt fler jobbar upp i åldrarna. En förändrad arbetsmarknad och det faktum att vi är friskare längre upp åldrarna innebär att pensionering numera inte är något som sker över en natt. Det är en process som sker över en längre period. En period under vilken individer kombinerar pensionsutbetalningar med arbetsinkomster.

Jag menar att den bild som vissa vill måla, av ett pensionssystem på väg ut över ett stup är felaktig. Det är en verklighetsbeskrivning som inte är baserad på fakta och är farlig att använda som grund för diskussion om hur pensionssystemet ska reformeras. Det är en verklighetsbeskrivning som framförallt gynnar vissa marknadsaktörer som vill sälja dyra sparprodukter till oroliga individer.

Allting kan bli bättre. Självklart är det så och det gäller naturligtvis även vårt svenska pensionssystem. Pensionssystemet består av den allmänna pensionen, tjänstepension (för det stora flertalet) och privatsparande. Grunden för pension ska vara den allmänna pensionen. Ambitionen var att den skulle uppgå till mellan 55-60 procent av pensionärens slutlön. Vi kan idag konstatera att den allmänna pensionen inte når den målbilden. Vad som är värre är att utvecklingen är på väg åt fel håll för kommande generationer. Däremot ser vi att tjänstepensionen utgör en dämpande effekt och fortsätter att leverera. Var fjärde inkomstkrona för en 68-åring kommer idag från tjänstepension. Det privata sparandet är ett bra komplement, men vi ska komma ihåg att frågan om subventioner för privatsparande aldrig kommer vara det som avgör om pensionssystemet fortsätter vara långsiktigt hållbart och säkrar den trygghet vi eftersträvar.

Inte heller är Bo Könbergs expropriationsförslag om att göra tjänstepension tvingande rätt väg framåt. Ett sådant förslag skulle innebära att tjänstepension blev en del av den allmänna pensionen. Varför förstatliga tjänstepensionen? Ett system som varit och fortsätter vara framgångsrikt för både arbetsgivare och arbetstagare.

Nej, istället bör fokus vara på åtgärder för att bryta den negativa trenden för den allmänna pensionen. Varför inte börja med att se till att den faktiska avsättningen till den allmänna pensionen blir de inbetalda 18,5 procent och inte 17,21 procent, vilket är en rest av en teknisk effekt som uppstår vid beräkning av pensionsrätter och som minskar den pension som individen faktiskt betalat avsättning för.


Magnus Billing

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice