Blackrocks brev är bra, men mer som ett julkort än en färdplan

Förra veckan publicerade Larry Fink, vd och grundare av världens största kapitalförvaltare Blackrock, sitt årliga brev till vd:ar. För finansintresserade personer är brevet lika emotsett som en Superbowl för sportintresserade eller New York Fashion Week för modeintresserade. Det skapas enorma förväntningar innan publicering och enormt medieutrymme efter publicering.

Breven har så pass stor påverkan på den globala finansmarknaden att en aktivistgrupp för två år sedan skickade ut ett fejkat brev där ”Mr. Fink” sa att de skulle sälja av innehav i bolag som producerar fossila bränslen.

Spännande nog innehöll förra årets brev, som manade till en Fundamental Reshaping of Finance, snarlika formuleringar.

När jag läser årets brev blir jag dels påmind om den enorma kraftsamling som sker vad gäller finansiell hållbarhet, men även om de enorma utmaningarna vi står inför.

Larry Fink är inne på en av de viktigare: att vi inte har en global redovisningsstandard vad gäller ESG-faktorer. Blackrock säger att de följer utvecklingen nära och att de, fram till dess att det finns en global standard, rekommenderar alla sina innehavbolag att rapportera enligt TCFD.

Framförallt tar jag med mig två saker:

Att retorik och metodik från tankarna om Just Transition har blivit mainstream. Det här är något som vi på Alecta har prata om ett antal år. Exempelvis var det huvudtemat på vår konferens Ateljén 2019.

Att Blackrock tydligare bör yrka för att de bolag de investerar i ska sätta mål enligt Science Based Targets. Fink är tydlig med att bolagen ska sätta mål, men svävar om hur de ska redovisa dem. Science Based Targets är den, hittills, mest tillförlitliga metodiken för att sätta mål som bidrar till att vi gemensamt uppnår Parisavtalet. Därför är det en viktig fråga för oss i dialogen med de bolag vi investerar i.

Inför 2021 har vi satt upp tre tydliga indikatorer vi kommer att följa upp för att säkerställa att vi är på rätt väg när det kommer till vårt mål om att vara klimatneutrala 2050.

  • Koldioxidavtrycket – för att kunna följa portföljens utveckling och minskade nettoavtryck är vi beroende av rättvisande och tillförlitliga klimatdata i samtliga scope 1-3.
  • Dialoger med syfte att påverka – genom dialog med innehavsbolagen verka för och följa upp utveckling i form av; rapportering av klimatdata – scope 1-3, redovisning enligt TCFD och klimatmål i linje med Parisavtalet, med preferens för vetenskapligt baserade klimatmål (Science Based Targets).
  • Investeringar med mätbar klimatnytta – ett transparensmått som är indikativt för det positiva bidraget mot nettonoll i form av kapital som investeras.

Vi har förmånen att ha en aktiv förvaltning och ett begränsat antal innehavsbolag vilket gör att vi kan föra personlig dialog, vilket skiljer sig från Blackrocks till stor del passivt förvaltade portfölj.

Oavsett skillnaden i förvaltningsmodell önskar jag att Blackrock kunde vara tydligare i sina målsättningar och därmed göra sitt årliga brev till mer av en färdplan och mindre av ett årligt julkort med uppdateringar om vad som händer på firman.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice