Är det en provokation att säga att något är bättre än vad många tror?

I mitten av april släppte vi del två av vår stora studie om seniorers inkomst. Vi analyserade inkomstdata från cirka 3 miljoner svenskar mellan 55 och 85, samtliga personer i åldersspannet. Vi fann att, i motsats till katastrof­larmen i media, ökar inkomsterna för äldre svenskar för varje årskull i studien.

En 66-åring har idag cirka 72 000 kronor mer om året, rensat för inflation, att leva för än vad en 66-åring hade för 10 år sedan. Du kan läsa alla artiklar här.  

Det är något positivt. De allra flesta får det bättre. De som hade lägst inkomst innan pensionen får en högre inkomst efter pensioneringen. Vi har valt att inkludera alla deklarerade inkomster eftersom vi vill undersöka hela bilden.

Men uppenbarligen ser många det som en provokation att säga att något överlag fungerar bra.

Håll två saker i huvudet samtidigt

När man diskuterar inkomsterna för de äldre i Sverige idag bör man kunna hålla flera saker i huvudet samtidigt. Det gäller såklart de flesta frågor, men för oss har debatten efter vårt rapportsläpp gjort det tydligt att det gäller frågan om de äldres ekonomi i synnerhet.

Man bör exempelvis kunna hålla det här i huvudet samtidigt: att de flesta får det bättre betyder inte att alla har det bra.

Man bör även kunna kombinera tankarna: den allmänna pensionen har brister men det finns andra system som fungerar bra, exempelvis tjänstepensionen.

Man kan även vara missnöjd med den inkomst man har, även om den är i linje med vad systemet ska leverera. Att någon har x procent av sin tidigare inkomst säger inget om hur den personen känner sig behandlad av systemet den lever i.

Och slutligen, fattigdom eller låg inkomst är ett känsligt ämne. Att några av våra äldre definieras som fattiga (alltså när hushållets inkomst är lägre än 60 procent av medianinkomsten i landet) är inte bra. Men att de klassas som att leva i relativ fattigdom kan bero på att många svenskar har det ganska gott ställt, att löne­utvecklingen varit bra och att den svenska ekonomin är helt ok. Det gäller att kunna hålla de sakerna i huvudet samtidigt.

Inget av detta indikerar att alla äldre svenskar har det bra; inget av ovan tar bort det faktum att det finns cirka 300 000 äldre svenskar som lever i relativ fattigdom; inga av siffrorna vi delar med oss av ska förminska känslan av orättvisa hos en person som arbetat ett helt yrkesliv men knappt kan leva på sin pension.

Men när man ska genomföra kostsamma och komplexa reformer är det viktigt att belysa att alla inte har det dåligt. Utan korrekt faktaunderlag riskerar vi att statliga reformer eller förändringar i tjänste­pensions­regelverket träffar fel.

Vi ser i vår studie att de allra flesta äldre svenskar får en högre inkomst idag än vad de fick för 10 år sedan. Det är något positivt, något vi bör vara glada för.

Så, låt oss kunna hålla två saker i huvudet samtidigt: att det blir bättre, men att det fortfarande finns saker att arbeta för.

Läs mer

Pensionärerna och ekonomin

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice