"Alecta investerar för ett starkt svenskt näringsliv även efter corona-krisen"

Våren 2020 har helt och hållet präglats av spridningen av Covid-19. Det har påverkat allt omkring oss och utöver de tragiska konsekvenserna för de människor som blir svårt sjuka eller dör och deras anhöriga, har det inneburit stora utmaningar för såväl Sverige som övriga världen, men också för många företag och människor som förlorat sina intäkter och sin försörjning.

Alectas uppdrag

Vårt kärnuppdrag är att skapa långsiktigt god avkastning till våra kunder (tillika ägare) som är 2,6 miljoner privatpersoner och 35 000 företag. Relationen till kunderna är mycket långsiktig. För många av våra privatkunder ska utbetalningar av pension ske så långt fram som om 50 år, och pengarna de sparar hos oss fortsätta växa och ge god avkastning lika länge. Vår avkastning har, och kommer att fortsätta, påverka företagens kostnader för de anställdas pension under lång tid.

Investeringsstrategi som leder till ett fokus på att skapa ett starkt svenskt näringsliv

Alecta placerar kundernas kapital i olika typer av tillgångar. Med långsiktiga åtaganden i form av pensioner, och med höga krav på stabilitet och riskbedömning, har vi alltid ett långsiktigt perspektiv på ägande och förvaltning.

Vår investeringsanalys bedömer den långsiktiga potentialen i en affärsmodell och medger större uthållighet i investeringen i förhållande till kortsiktig volatilitet på marknaden. Relativt stora delar av kapitalet investeras eller lånas ut till svenska företag.

Med det långsiktiga perspektivet och slagsidan åt svenska investeringar behöver vi alltid ha ett fokus på att det svenska näringslivet och det svenska samhället ska fungera väl på både kort och lång sikt, med goda förutsättningar för tillväxt.

Ett välfungerande svenskt samhälle och livskraftiga svenska företag kommer helt enkelt att skapa bättre avkastning för våra kunder.

På kort sikt innebär det att vi nu bidrar till företagens förmåga att klara av den pågående krisen genom lån och andra typer av stöttande investeringar. Det är inte bara bra för företagen i sig, det skapar också långsiktigt bättre tillväxt i Sverige.

Vad har Alecta gjort under våren 2020?

Nedan följer en genomgång av delar av det arbete som Alecta har gjort för att stötta näringslivet under våren:

Mer än 15 miljarder kronor i lån till svenska företag, kommuner och regioner

Som investerare har Alecta under våren 2020 lånat ut pengar till svenska företag (via företagsobligationer) och till kommuner och regioner. Sedan slutet av februari har vi har lånat ut mer än 15 miljarder svenska kronor.

Att genom lån hjälpa företag att överbrygga negativa effekter av coronavirusets spridning är något som vi troligtvis kommer att fortsätta med under hela 2020 och delar av 2021.

Vi har stora möjligheter att fortsätta ta likviditetsrisk och kan nyttja detta för att stötta svenska företag, och samtidigt skapa god avkastning till våra kunder.

Mandat att investera i svenska företag

I Sverige ligger den absolut största delen av våra aktieinnehav i stora svenska börsbolag. Som långsiktig ägare har vi stöttat bolag som Atlas Copco, AstraZeneca, Sandvik, Volvo och Electrolux under lång tid, via kapitaltillskott när så behövts, men också som långivare.

Under våren har bolagens finansieringsbehov främst funnits på lånesidan, snarare än via kapitaltillskott genom nyemissioner. Men likviditetsproblemen kan snart komma att övergå till mer och mer solvensproblem. Om det sker kan Alectas finansiering justeras från lån till mer eget kapital.

Vår kapitalförvaltning har stora mandat att investera vid en sådan utveckling.

Lån för att stötta svenska statens stödpaket till näringslivet

När den svenska regeringen lånat upp pengar för sina stora stödpaket har Alecta varit en aktör som svenska staten i sin tur lånat pengar av. Detsamma gäller de garantier som stödjer exportkrediter som staten gett till svenska företag.


Åtgärder för att mildra negativa effekter på hyresgäster

Alecta är en av Sveriges största fastighetsägare, bland annat äger vi flera stora handelsplatser i Stockholm, Jönköping, Kalmar, Norrtälje och Upplands Väsby där många av hyresgästerna är svenska företag av olika storlek. Under våren har vi arbetat så snabbt som möjligt för att besluta om åtgärder som bidrar till att våra hyresgäster klarar av denna svåra period.

2 miljarder kronor investerat i social obligation för företag i utvecklingsländer

Alecta har också investerat 2 miljarder svenska kronor i en social obligation som Världsbanken gett ut för att stötta företag i utvecklingsländer som drabbas negativt av coronaviruset.

De investeringar och andra aktiviteter som gjorts hittills under våren är en pusselbit som bidrar till att svenska företag klarar av krisen på bästa sätt.

Vi vet dock att krisen kan fortsätta länge och att kapitalbehovet kan komma att förändras. Som långsiktig ägare har vi en nära relation till många av våra innehavsbolag och står redo att stötta dem även i framtiden.

Magnus Billing

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice