Sjukstatistik ITP

Här hittar du statistik över sjukfrånvaron bland Alectas försäkrade med ITP (ITP 1 och ITP 2).

För att räknas in i statistiken behöver den försäkrade

  • ha varit sjuk i längre än 90 dagar i följd och fått ersättning från Försäkringskassan
  • ha fått ITP Sjukpension från Alecta.


Diagrammet visar antalet försäkrade per månad som har blivit sjuka och fått sjukpenning från Försäkringskassan och ITP Sjukpension från Alecta. 

Kommentar

Eftersom det ibland dröjer innan ett sjukfall registreras hos Alecta, kommer siffrorna för de sista månaderna antagligen att bli högre i takt med att sjukfallen blir registrerade.


Diagrammet visar antalet försäkrade per månad som fått sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan och ITP Sjukpension från Alecta. 

Kommentar

Normalt har en försäkrad fått sjukpenning från Försäkringskassan under en lång tid innan den försäkrade beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. Här blir det därför ingen eftersläpning i siffrorna.


Diagrammet visar alla försäkrade som antingen får sjukpenning eller sjuk- och aktivitetsersättning från Försäkringskassan samt ITP Sjukpension från Alecta vid en bestämd tidpunkt.

Kommentar

Antalet försäkrade som har sjuk- eller aktivitetsersättning minskar. Det beror på att fler försäkrade blir friska eller går i pension och färre beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning.


Diagrammet visar hur många kvinnor respektive män som får sjukpenning från Försäkringskassan och ITP Sjukpension från Alecta. Siffrorna visar hur många män och kvinnor av 1 000 försäkrade som är sjukskrivna.


Diagrammet visar hur länge de som får sjukpenning från Försäkringskassan och ITP Sjukpension från Alecta har varit sjuka vid en bestämd tidpunkt.

Kommentar

Kvinnorna står för en större del av sjukskrivningarna. Men när det gäller hur länge kvinnor respektive män är sjukskrivna, är det ingen större skillnad.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice