När går vi egentligen i pension?

När går vi i pension? Är det när vi börjar ta ut någon del av pensionen, när vi slutar arbeta helt och hållet eller är det när vi själva känner oss som pensionärer?

Vi har tittat närmare på inkomsterna för nästan tre miljoner svenskar mellan 55 och 85 års ålder. Med hjälp av data från Statistiska Centralbyrån (SCB) har vi analyserat övergången från arbetsinkomst till pension och konstaterar en tydlig trend: fler arbetar även när de är äldre. Därför är det svårt att tala om att det finns en pensionsålder – det finns många! 

Män och kvinnor i åldern 55–85 år

Andel per ålder som 2018 hade inkomst från arbete, pension eller en kombination.

Diagrammet visar alla som 2018 hade inkomster från arbete, allmän pension eller tjänstepension 1).

Fram till 61 års ålder hade de allra flesta inkomster från arbete (blått fält). De som bara har pensionsinkomster (grått fält) ökar från 61 år, när det blev möjligt att ta ut allmän pension.

Från 64 års ålder ökar andelen med bara pensionsinkomster ytterligare, men inte ens bland 85-åringarna är alla heltidspensionärer. Istället växer en tredje grupp fram, som kombinerar arbetsinkomster med pension – jobbonärerna. Hur mycket de jobbar varierar förstås, från heltid till mindre extraknäck, men allt arbete bidrar till produktionen i landet. Bland 68-åringarna handlar det om så många som en tredjedel och bland 73-åringarna en femtedel.

Ser vi till alla som är 66–85 år (och kanske kunde förväntas vara pensionärer på heltid) är hela 22 procent jobbonärer.

1)I åldrarna 55–85 år är det 2,7 miljoner personer. Cirka 160 000 personer ingår inte i diagrammet, nämligen de som varken hade arbetsinkomst, allmän pension eller tjänstepension. Det handlar främst om personer i åldrarna 55–64 år, som enbart hade inkomster från transfereringar (t.ex. arbetslöshetsunderstöd), privat pension eller kapitalinkomster. Denna grupp utgör 14 procent av samtliga i åldern 55-64 år.

Män i åldern 55–85 år

Andel per ålder som 2018 hade inkomst från arbete, pension eller en kombination.

I åldrarna 66–85 år hade 74 procent av männen enbart pensionsinkomst 2018. Övriga 26 procent var jobbonärer som kombinerar inkomst från pension med arbetsinkomster.

Bland 68-åringarna var 37 procent jobbonärer och bland 79-åringarna jobbade fortfarande 14 procent i någon utsträckning.

Kvinnor i åldern 55–85 år

Andel per ålder som 2018 hade inkomst från arbete, pension eller en kombination.

I åldrarna 66–85 år hade 82 procent av kvinnorna enbart pensionsinkomst 2018 medan 18 procent var jobbonärer.

Andelen jobbonärer bland kvinnor i 68-årsåldern var 30 procent och bland 73-åringarna 16 procent. Sju procent av 79-åringarna arbetade fortfarande i någon utsträckning.

Andel med arbetsinkomst. Förändring från 2016 till 2018. 

Jobbonärerna blir fler. För varje årskull som fyller 65 år har en allt större andel varit en del av arbetskraften åren innan. 

På bara två år har andelen jobbonärer bland män i 78–79-årsåldern ökat med knappt 6 procentenheter. Bland kvinnorna i samma ålder är ökningen nästan 4 procentenheter. För kvinnorna syns också en ökning bland de yngre – med drygt 2 procentenheter i åldrarna 66–70 år.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice