Jobbonärer - seniora gigarbetare med trygg ekonomi

Vi frågade nyligen 1000 svenskar vad de mest förknippar med ordet ”pensionär” och svaret blev "äldre". De under 50 svarade ”fattig” i hög utsträckning. Det stämmer väl in på hur mediabilden sätts – rullator, fikabröd och höftledbesvär, eller golfspelande solkustbesökare som njuter av tid med barnbarn.

Vi kallar dem jobbonärer, alltså pensionärer som jobbar. Det som sällan nämns är att en stor del av de som rent åldersmässigt räknas som pensionärer, fortfarande jobbar.

Var tredje 68-åring, var femte 73-åring och var tionde 79-åring arbetar fortfarande i någon utsträckning. Och de gör det för att de vill, inte för att de behöver pengarna.*

Trygga gig-arbetare med hög kompetens

En del av den grupp som vi enhetligt refererar till som pensionärer lever snarare som gig-arbetare. Fast med en väsentlig skillnad: de får ta del av mycket av den trygghet som de yngre gig-arbetarna saknar, och slipper därmed mycket av den stress som ett kringhoppande arbetsliv för med sig.

Riksdagsledamoten Barbro Westerholm kallar gruppen för årsrik, ett begrepp som stämmer bättre in på den bild av gruppen som kommer fram i vår studie. Många av dem besitter enorm erfarenhet, kompetens och expertis. Alltså precis det som efterfrågas på många arbetsplatser.

Läs Barbros text: Årsrika behöver en plats i arbetslivet 

Studie ger en nyanserad bild

I vår studie hittar vi alltså en långt mer diversifierad bild av svenskar över 67 än den som vanligtvis målas upp i media och när man diskuterar ”pensionärer”.

Pigga, trötta, sjuka, friska, god ekonomi, tuff ekonomi...Personer över 67 års ålder är en lika blandad grupp som de under 67. Vissa har det väldigt svårt med ekonomin, vissa har en fortsatt bra inkomst, vissa är pigga, andra är tröttare, vissa gillar att spendera tid med barnbarn, och vissa spenderar hellre tid med annat.

Fler och fler arbetar i någon utsträckning

Vi ser alltså att fler och fler personer som arbetar högre upp i åldrarna. För oss på Alecta innebär det framförallt två saker:

  • Att det för arbetsgivare och samhället i stort finns en väldig resurs att använda. Erfarna personer som vill arbeta, eftersom de har lust till det. Många av dem säger även att de faktiskt trivs bättre på arbetet efter att kraven på att göra karriär försvann.

  • Att vi behöver förändra den gängse bilden av vad det är att vara pensionär. Det gynnar ingen att vi ensidigt fokuserar på att gruppen som helhet är fattiga, lider av krämpor eller att de tycker att allt ”var bättre förr”.

Vill visa alternativen

Många vägar framåt när det är dags att trappa ner vanliga jobbet.Ju bättre vi blir på att förstå gruppen jobbonärer (som nu faktiskt omfattar cirka 350 000 personer i Sverige), desto bättre kan vi som pensionsbolag bli på att presentera alternativ för att trappa ner arbetet. Och desto mer förståelse skapar vi hos de årsrika att det finns många olika vägar framåt när de väl börjar trappa ner på arbetet.

 

*Vi vill poängtera att många av de som går i pension har haft ett fysiskt eller psykiskt ansträngande arbetsliv bakom sig och därför inte kan, eller vill, arbeta när du blir äldre. Vi vet även om att många i Sverige idag har det tufft ekonomiskt, både före och efter pensionen. Men vi vill nyansera bilden av vad en pensionär är, och i det här projektet väljer vi att fokusera på den grupp vi kallar jobbonärer.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice