Delegationen för senior arbetskraft

Hallå där, Håkan Svärdman!

Hallå där, Håkan Svärdman, ledamot i Delegationen för senior arbetskraft och samhällspolitisk chef på försäkringsfacket Forena. Du har jobbat med uppdraget* i två år och måste känna dig väldigt nöjd nu när ni precis lämnat in delegationens betänkande med den talande rubriken ”Äldre har aldrig varit yngre – allt fler kan och vill arbeta längre”.

–Vi kunde inte tajmat tillfället bättre. Vi är mitt uppe i en pandemi som har satt fokus på åldrande och en intensiv debatt om vårt all­männa pensions­system som inte har lyckats leva upp till förväntningarna.

Kan du sammanfatta betänkandets tre viktigaste budskap? 

–Ska alla som vill och kan få sätta sin egen högst personliga pensionsålder – krävs en rejäl attitydförändring, särskilt hos arbetsgivarna.

–Vi behöver riva upp hinder i form av otids­enliga åldersgränser och regler inom såväl socialförsäkringarna som i tjänste­pensions­avtalen.

– Det är även nödvändigt att öka tryggheten för dem som på grund av sjukdom eller för­slitning måste gå i förtida pension.

Ålderism är ett återkommande begrepp i betänkandet. vad ser du i arbetslivet som en effekt av Det? 

–Allt för många chefer lider av ålderism, vilket kommer till uttryck när utvecklingssamtalen med näst intill automatik övergår till avveck­lings­samtal när medarbetare har fyllt 60 år. Då kommer den förödande frågan; vad har du för planer för pension? Var ser du dig själv om fem år? Det är vad vi kallar för en nudge, som mer eller mindre knuffar ut oss från arbetslivet vid 65 år.

Ålderism är fixering vid födelseår som många av oss stundtals, återkommande eller konstant lider av.
–Knuffar i den riktningen kan också komma från de egna barnen, partnern och kollegor som återkommande frågar om vederbörandes pensionsplaner. Andra mer diskreta knuffar hittar vi i åldersgränser i anställningsskyddet och pensionssystemet. Samtidigt får vi inte glömma att de flesta pensionerar sig för att de värderar sin fritid högre än arbetet, vilket är en viktig signal till arbetsgivare och fack. 

Två års arbete i delegationen – vad har varit mest intressant?

–Utöver förmånen att ha lärt känna fasciner­ande, skärpta och drivande människor, så gjorde mötet med forskningsfronten - när det gäller det medicinska åldrandet - störst intryck på mig.

–När det första svenska allmänna pensions­systemet infördes 1913 var pensions­åldern 67 år och de få som nådde den åldern var brutna av arbete och dog inom 7 år. Idag är majori­tet­en av de som går i pension fullt arbetsföra och förväntas leva i minst 20 år. Deras fysiska och intellektuella kapacitet är i nivå med vad 50-åringar presterade på 1970-talet. 

Hur kommer vi till rätta med att man REDAN I 40-ÅRS ÅLDERN blir bortvalD som arbetssökande?

–Sannolikheten att bli kontaktad av en arbets­givare vid en arbetsansökan sjunker kraftigt redan i 40-års åldern, och närmare traditionell pensionsålder är sannolikheten låg, bara runt 2–3 procent. För kvinnor sjunker sannolik­heten snabbare än för män. (Sammanfattning av betänkandet, sid 13.)


Delegationen föreslår att ett center inrättas som blir blåslampan för opinionsbildningen för ett längre arbetsliv.
–Det behövs både morötter och piska för att skapa förändring, men också en rejäl dos opinionsbildning. Synliggör det absurda i att ignorera yrkeskunnande, erfarenhet och styrkan med åldersblandade arbetsplatser.

–Sen efterlyser vi också bättre förutsättningar för Diskriminerings­ombuds­mannen att öka tillsynen av arbetsgivarnas aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering.

”Äldre tränger inte ut yngre från arbets­marknaden, eftersom det inte finns en fast mängd arbete som ska utföras i samhället.” Vad betyder det?

–På 70-talet då kvinnorna tog sig ut på arbets­marknaden lärde vi oss att detta inte resul­terade i att tränga ut männen. Istället ökade sysselsättningen och nya jobb skapades. Sambandet är detsamma mellan yngre och äldre. Yngres arbetsmarknad skulle snarare förvärras om fler pensionerade sig tidigt. Pensionsinkomsten är och förblir lägre jämfört med arbetsinkomsten och därmed skulle äldre dra ned på sin konsumtion, vilken till stora delar sysselsätter de yngre. Alltså färre jobb i butiker, lager, hotell och restauranger, bara för att ta några exempel.

Vad vill du ska stå allra överst på agendan för ett längre arbetsliv?

– Flera av delegationens förslag ligger utanför pensionsgruppens mandat, men är avgörande för att få pensionssystemet på rätt köl igen. Därför krävs samarbete partierna emellan även när de inte umgås i pensionsgruppen, utan även i riksdagen. Det är den stora utmaningen.

– Utöver delegationens förslag är mitt med­skick att det behövs en modernisering av garantipensionen för att höja pensionerna för personer med låga inkomster och långt yrkes­liv och därmed öka arbetets betydelse för pensionen. 

Läs mer

Delegationen för senior arbetskraft
Här är de som ingått i delegationen
Betänkande - "Äldre har aldrig varit yngre - allt fler kan och vill arbeta längre"
Sammanfattning av betänkandet

* Delegationen för senior arbetskraft

2018 utsåg regeringen Delegationen för senior arbetskraft som fick i uppdrag att hitta möjligheter att bättre ta tillvara äldres erfarenheter och kompetens för att motverka åldersdiskrimering i samhället.
    Under två års tid har de arbetat med att sammanställa fakta och forskning om seniorers möjligheter i arbetslivet, synen på seniorer på arbetsmarknaden, fördomar mot seniorer och betydelsen av ett längre arbetsliv för både samhället och för individens slutliga pension. Arbetet resulterade i november 2020 bland annat i det betänkade du hittar länk till ovan.

Här är de som ingått i delegationen

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice