Alectas uppdrag, vision och mål

Uppdrag

Arbetsmarknadens parter har formulerat uppdraget till oss:

”Vi ska ge kollektivavtalad tjänstepension så stort värde som möjligt både för våra företags- och privatkunder.”

Kollektivavtalad tjänstepension har en central roll i den svenska välfärds­modellen. Alecta ska vara så konkurrenskraftigt att vi är det naturliga valet som förvalsbolag och huvudleverantör inom ITP.

Vision

Utifrån uppdraget och insikten att en bra pension börjar med en låg avgift har vi formulerat visionen.

”Världens mest effektiva tjänstepensionsbolag.”

Vår specialisering, våra stordriftsfördelar och vår kostnads­effektivitet i världs­klass skapar tydliga mervärden för våra kunder: låga avgifter, god avkastning, enkla och lättillgängliga tjänster samt begriplig och saklig information. Vi håller hög kvalitet i allt vi gör och strävar efter att ständigt förbättra oss, och väljer bort sådant som inte tillför nytta för våra kunder. Vi jämför oss med de bästa i världen och siktar mot toppen.

Mål

För att styra verksamheten mot uppdraget och visionen har vi tre övergripande verksamhetsmål:

  • Trygga och nöjda kunder - våra kunder ska känna sig trygga och nöjda och känna förtroende för Alecta. Därför är det extra viktigt att de kunder som kontaktar oss får god service, och att Alecta har ett gott anseende som en ansvarsfull aktör i samhället. Med långsiktighet, omtanke och kunnande får vi kunderna att känna trygghet med Alecta.

  • Låga kostnader och hög effektivitet - Alecta ska ha branschens högsta effektivitet. Vi har genom vårt uppdrag alla förutsättningar att kunna ha det.

  • God avkastning och stark finansiell ställning - Alectas avkastning ska vara konkurrenskraftig, såväl på totalnivå som på tillgångsslagsnivå. Vi ska uppnå de långsiktiga avkastningsmålen samtidigt som Alectas finansiella ställning ska vara tillräckligt stark för att klara händelser som kan inträffa enligt vår långsiktiga riskbedömning.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice