Alectas roll i samhället

Alecta är i hög grad en del av det svenska samhället och den svenska modellen. Vi förvaltar tjänstepensioner för flera miljoner svenskar med uppdraget att skapa så stort värde som möjligt.

Värdet i sig har flera dimensioner, det handlar inte enbart om pensionens storlek även om det är vårt tydligaste fokus. Det handlar också om det samhälle våra kunder lever i, ett inkluderande arbetsliv där fler är med och skapar trygghet och har kunskap om hur deras val påverkar lönen senare i livet – pensionen. Ju fler vi är som är med och delar tryggheten, genom att delta i arbetsmarknaden och i samhället, desto tryggare blir vårt samhälle.

Ökad kunskap – ökad jämlikhet

Kunskaper om vikten av tjänstepension skiftar väldigt, och det är svårt för köpare och säljare av pensionssparande att möta på lika villkor. Det är först långt efter köpet eller valet som köparen kan utvärdera pensionen som produkt. Alecta vill bidra till att överbygga informations­gapen och ge pensions­sparare kunskap att förstå och påverka sin framtid.

Alecta har sedan tio år en pensions­ekonom som står på konsumentens sida, med mandat att utmana hela pensions­branschen – oss själva inkluderat – och sprida tillgänglig och faktabaserad kunskap om pensioner. Till exempel om skillnader mellan kollektiv­avtalad tjänstepension och pensionslösningar upphandlade utanför kollektivavtal, eller hur deltidsarbete eller inträdesålder i arbetslivet påverkar pensioner. Pensionsekonomen bidrar till en rad olika projekt både i Alectas regi och tillsammans med andra för att öka pensionskunskaperna hos olika grupper.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice