Så väljer vi vilka bolag vi investerar i

Alectas beslutsprocess vid investeringar omfattar både intern och extern analys där hållbarhet är i fokus. Processen tillämpas på samtliga aktie- och kreditinvesteringar.

Informationshämtning och intern analys

Hållbarhetsperspektivet är med redan från början i investeringsprocessen. Jämte den finansiella analysen bedömer vi exempelvis om bolagets affärsmodell är långsiktig, vårt förtroende för ledningen och hållbarhetsrisker relaterade till bolaget eller dess bransch. Som stöd använder vi bland annat analys från en extern hållbarhetsspecialist.

Alecta för dialog med innehavsbolagen och de bolag vi planerar att investera i. Genom dialogen får vi bättre förståelse för hur bolagen sköts och kan resonera kring hållbarhetsfrågor.

Exkludering

Många stora kapitalförvaltare investerar i index, vilket innebär att de har svårt att själva bestämma exakt vilka bolag de vill investera i. För dem är exkludering, att välja bort bolag på vissa kriterier, ett effektivt sätt att kontrollera vad som finns i deras portföljer.

Alecta använder sig av en aktiv förvaltning vilket innebär att vi bestämmer både vilka bolag vi vill investera i och därigenom även vilka bolag vi ska exkludera.

Vi har satt upp tydliga kriterier för vilka bolag vi inte investerar i eftersom vi vet att många kunder tydligt vill kunna se det. Du kan läsa mer om våra ställningstaganden längst ned på sidan.

Screening av potentiella innehav

En särskild kontroll görs inför varje beslut om investeringar i nya bolag. Kontrollen görs genom en extern hållbarhetsexpert Sustainalytics, ett analysföretag med fokus på hållbarhet, undersöker om bolaget följer internationella konventioner i enlighet med vår policy för ansvarsfulla investeringar, samt de ställningstaganden vi gjort. Alecta avstår från investeringar i bolag som bryter eller misstänks bryta mot konventionerna.

Screening av befintliga innehav

Alectas innehav screenas utifrån vår policy för ansvarsfulla investeringar. Screeningen görs löpande och i fördjupad form två gånger per år. Resultatet kan bli anmärkningar som leder till att vi kontaktar bolaget för dialog om områden där bolaget behöver vidta åtgärder. Dialogen syftar till att få bolagets syn på och information om vilka åtgärder som genomförs. Dialogen visar att vi ser allvarligt på anmärkningen och vill påverka bolaget att agera. Om dialogen inte bedöms kunna leda till önskat resultat säljs innehavet.

Läs mer

Ställningstaganden
Exempel på dialoger

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice