Långsiktig arbetsgivare

Som arbetsgivare vill Alecta bidra till och ta ansvar för ett arbetsklimat och förutsättningar som stärker engagerade och kunniga medarbetare, och ger dem utrymme att driva sitt arbete, lösa problem och fatta bra beslut.

Kompetens och utveckling

För att säkerställa att vi fortsätter att leverera god kundservice, låga kostnader och god avkastning i takt med förändringar i omvärlden satsar vi på kompetensutveckling, inte minst inom tjänstepensionslösningar och försäkringsområdet. Vi lägger stor vikt vid en god introduktion och har ett omfattande program för nyanställda. Varje medarbetare i Alecta ska ha en plan för kompetensutveckling.

Mångfald och dynamik

Vi tror att olika erfarenheter och perspektiv bidrar till att Alecta blir mer effektiva och dynamiska, därför vill vi öka medvetenhet om fördelarna med mångfald men också om fördomar som finns inom området. Inom Alecta har vi satt fokus på mångfald och försöker öka takten i arbetet, det omfattar såväl det positiva i att skapa blandade grupper vad gäller kön, ålder, etnicitet, erfarenhet och andra mångfaldsfaktorer, som att motverka diskriminering och trakasserier.

Hälsa och välbefinnande

Våra medarbetare ska må bra på arbetsplatsen oavsett vilken period i livet i de befinner sig i. I olika perioder kan finnas behov av ökad flexibilitet, vilket Alecta söker tillmötesgå inom verksamhetens ramar. Men vi arbetar också förebyggande för bättre hälsa hos alla medarbetare genom att erbjuda möjlighet till både gemensamma och individuella aktiviteter och träning.

Läs mer

Alectas årsredovisning 2016 med hållbarhetsredovisning

Var informationen användbar för dig?

Behöver du istället vår hjälp? Kontakta oss.

Vill du hjälpa oss att bli bättre?

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats.

Tack för din återkoppling!