Hållbart pensionssystem

Det är inte bara viktigt att pensionssystemet fungerar när medborgarna går i pension, utan att de under hela livet känner trygghet att det ska fungera i framtiden.

För en aktör som Alecta är det en del av vårt uppdrag och vårt samhällskontrakt, det vi måste värna för att våra kunder ska känna förtroende för oss. Vårt övergrip­ande mål är att ha trygga och nöjda kunder. Kundservice och effektiv pensions­administration är viktiga fundament i det arbetet.

Långsiktighet och kostnadseffektivitet

Alecta hör idag till världens mest kostnadseffektiva tjänste­pensions­förvaltare. Vi fokuserar på en tydlig investeringsmodell med god avkastning över tid, och där vår storlek genererar driftsfördelar som möjliggör låga avgifter. Det har en stor betydelse för hur stor pensionen blir i slutändan.

Att arbeta med pensioner är ett lång­siktigt åtagande. Vår relation med en privatkund kan pågå mer än 60 år. Med företag kan relationen vara ännu längre. Vi ska säkerställa att pensionskapitalet förvaltas effektivt och ansvarsfullt så att pengarna finns när de behövs. Därför är solvens ett viktigt mått på vår finansiella styrka.

Läs mer

Alectas årsredovisning 2016 med hållbarhetsredovisning

 

Var informationen användbar för dig?

Behöver du istället vår hjälp? Kontakta oss.

Vill du hjälpa oss att bli bättre?

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats.

Tack för din återkoppling!