Hållbar fastighetsägare

Alecta är en betydande fastighetsägare i Sverige. Fastighetsinnehavet står för en betydande del av Alectas mer direkta miljöpåverkan. Det kan gälla energiförbrukning, materialanvändning och avfallshantering.

Alecta är medlem i Sweden Green Building Council som driver hållbarhetsarbete inom bygg- och fastighetsbranschen. Vi sätter och följer regelbundet upp miljömål för våra externa fastighetsförvaltare och de entreprenader vi deltar i. Dessutom ställs miljökrav vid upphandlingar av drifts- och underhållsarbete. En miljöansvarig utses för respektive uppdrag och specifika mål bestäms i en särskild miljöhandlingsplan. Planen, som kontinuerligt följs upp och revideras, innehåller mål som exempelvis krav på specifika materialval vid entreprenader eller energireduceringsmål för enskilda fastigheter.

Alectas mål är att reducera energiförbrukningen i de svenskägda fastigheterna, mätt som normalårskorrigerad förbrukning av fastighetsel, fjärrvärme samt kyla i enheten kWh per kvadratmeter, med 3 procent per år. Alectas fastighetsinnehav består av såväl Green Building-certifierade fastigheter, som LEED Platinum-certifierad och fastigheter klassade som Miljöbyggnader.

Sedan 2015 använder alla Alectas direktägda svenska fastigheter, inklusive Alectas huvudkontor, el som uteslutande kommer från förnyelsebara energikällor.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice