Ställningstaganden som vägleder oss

Det finns en rad branscher, produkter eller företeelser som alltid får särskild uppmärksamhet eller som anses kontroversiella. Här ger vi vår syn på sådana ämnen och hur vi bedömer dem i våra investeringsbeslut.

Viktiga frågor och känsliga branscher

Som exempel kan våra ställningstaganden handla om frågor som rör ersättningar eller skatt, där vi vill peka på vad vi bedömer som viktiga principer eller praxis.

Våra ställningstaganden kan också röra verksamheter, som visserligen är lagliga och följer alla regler, men som vi vet att många kunder inte vill finansiera med sitt pensionskapital. Kolgruvor och kolkraftverk är exempel på sådana verksamheter, vapen och tobak är andra.

Alectas syn på

Här kan du ladda ner våra aktuella ställningstaganden i olika ämnen. Efter hand som nya kommer till, kompletterar vi listan.

Läs mer

Alectas syn på: Kol
Alectas syn på: Vapen
Alectas syn på: Utlåning till stater
Alectas syn på: Ersättning i noterade innehav
Alectas syn på: Kommersiell spelverksamhet
Alectas syn på: Mänskliga rättigheter
Alectas syn på: Tobak

ESG Statement for External Asset Manager Selection Process

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice