Samarbeten och initiativ

Alecta är medlem i flera samarbeten och branschinitiativ. Syftet är att möjliggöra samarbete med andra investerare i hållbarhetsfrågor och förstärka våra möjligheter till bra hållbarhetsdialoger med de bolag vi investerat i.

PRI – Principles for Responsible Investment

Alecta har undertecknat de så kallade Principles for Responsible Investment (PRI). PRI är ett globalt initiativ vars syfte är att öka investerares ansvarsfulla agerande inom etik och miljö. Genom undertecknandet av PRI förbinder sig Alecta att integrera sex principer gällande ansvarsfulla investeringar i verksamheten samt att årligen rapportera resultaten av detta arbete.
PRI - Principles for Responsible Investments

CDP, tidigare Carbon Disclosure Project

Tillsammans med drygt 800 andra institutioner samarbetar Alecta inom CDP för en samordnad rapportering från knappt 6 000 företag av bland annat koldioxidutsläpp och vattenhantering.
CDP

Hållbart värdeskapande

Alecta är en av 16 svenska institutionella investerare, samt Nasdaq Stockholm, bakom samarbetsprojektet Hållbart värdeskapande. Samarbetets syfte är att lyfta fram betydelsen av att svenska börsföretag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor.

The Montreal Carbon Pledge

Alecta har skrivit under the Montreal Carbon Pledge där investerare förbinder sig att årligen mäta och redovisa koldioxidavtrycket i sina aktieinvesteringar.
The Montreal Carbon Pledge

Institutionella Ägares Förening

Alecta är medlem i Institutionella Ägares Förening för regleringsfrågor på aktiemarknaden (IÄF), vilket är ett samarbete mellan bland annat livbolag, AP-fonder och bankanknutna fonder. Föreningen bildades för att underlätta samarbetet med att utveckla bästa praxis inom ägarstyrning och för att påverka vidareutvecklingen av Svensk kod för bolagsstyrning.

Swesif

Swesif är ett oberoende, icke-vinstdrivande forum för organisationer som arbetar med hållbara investeringar i Sverige. Verksamheten syftar till att öka kunskapen och intresset för hållbara och ansvarsfulla investeringar (SRI) både i och utanför branschen.
Swesif

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice