Ägarstyrning och valberedningar

Alecta är en aktiv ägare. Vi påverkar de bolag vi investerar i, och där är valberedningsprocesser och bolagsstämmorna viktiga arenor för påverkan.

Som stor ägare på den svenska börsen deltar vi årligen i 15–20 valberedningar per år. Som regel röstar vi på årsstämmorna i alla svenska och utländska bolag som ingår i portföljen.

Vana av valberedningsarbete

Sedan mitten av 1990-talet har Alecta aktivt deltagit i valberedningar i svenska noterade bolag. Under denna tid har Alecta byggt upp ett gediget kunnande om valberedningsarbete. När Alecta medverkar i valberedningar utgår vi från vårt långsiktiga åtagande som ägare och vår framtidstro på bolagen. Arbetet sker med ambition att styrelsen i de aktuella bolagen ska ha bästa möjliga sammansättning.

Till stöd i valberedningsarbetet har Alectas representanter tillgång till aktieavdelningens analys över bolagen, bedömning av styrelsens lämplighet utifrån den samlade erfarenhet som styrelseledamöterna har och slutligen från intervjuer med ledamöter och vd. När Alecta har en tydlig bild över styrelsens behov av förnyelse bidrar vi med att hitta kandidater dels från egna nätverk men också med hjälp av rekryterare.

Våra valberedare är alla seniora medarbetare med erfarenhet som styrelseledamöter, företagsledning och från aktieförvaltning. Alecta gör också en individuell bedömning över antalet uppdrag som våra representanter kan ha så att tillräckligt med tid finns för varje uppdrag.

Alecta ingår i följande valberedningar inför ordinarie bolagsstämmor 2020:

Bolag Deltagare
AAK Leif Törnvall
Alfa Laval AB Ramsay Brufer
Assa Abloy AB (publ) Liselott Ledin
Atlas Copco AB (publ) Ramsay Brufer
Cantargia Alexander Mata
Dometic Ramsay Brufer
Electrolux (publ) Kaj Thorén
Epiroc Ramsay Brufer
Hexpol Marcus Lüttgen
Investor Ramsay Brufer
Kinnevik Investment AB Ramsay Brufer
Net Insight AB (publ) Ramsay Brufer
Nordea Mikael Wiberg
Sandvik AB (publ) Hans Sterte
SEB Magnus Billing
SHB Magnus Innala
SKF (publ) Ramsay Brufer
Swedbank Utses senare
Volvo Ramsay Brufer

 

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice