Marknadskommentarer för våra olika marknader

Här kan du läsa om utvecklingen på våra olika marknader det senaste kvartalet.

Marknadskommentar första kvartalet 2020

Året inleddes med positiva förtecken och stigande aktiemarknader efter att USA och Kina undertecknat ett partiellt handelsavtal och att ekonomiska data fortsatte att förbättras i Europa, USA och Kina. På den negativa sidan eskalerade spänningarna mellan USA och Iran efter att en iransk militär ledare dödats och att Iran genomfört vedergällningsattacker mot amerikanska baser i Irak. Spänningarna minskade återigen när Iran deklarerade att de inte sökte upptrappning eller krig.

Under andra halvan av januari väcktes viss oro på de finansiella marknaderna över coronavirusets spridning i Wuhan och Kina som också började skörda människoliv. Under inledningen av februari skakade marknaderna av sig oron för viruset och börserna steg till nya all-time highs i tron att vi skulle få se en tämligen snabb återhämtning i ekonomin efter att nedstängda kinesiska fabriker gradvis öppnade upp igen.

Oron ökade dock gradvis och när väl marknaden i slutet av februari nåddes av informationen att även Italien drabbats av en okontrollerad smittspridning av coronaviruset förändrades läget radikalt och de finansiella marknaderna reagerade med flykt från finansiella tillgångar vilket ledde till globala börsnedgångar som vi inte upplevt sedan finanskrisen 2008 och för vissa marknader måste man gå tillbaka till 30-talet för att hitta motsvarande utveckling. Under mars spred sig smittan till övriga delar av världen och den 11 mars blev COVID-19 officiellt en pandemi. Myndigheter satte in drastiska åtgärder för att minska trycket på sjukvården och stängde initialt ner städer och till slut även hela länder. Aktier hade sin värsta månad sedan den globala finanskrisen 2008/2009 och börserna föll som mest 25 till 30 procent under månaden under extremt hög volatilitet. På räntemarknaden sjönk globala obligationsräntor kraftigt och dollarn förstärktes. Under månaden kollapsade även oljemarknaden. Oljepriset föll som mest med 60 procent som ett resultat av efterfrågebortfall samtidigt som OPEC-förhandlingarna föll samman och Saudiarabien inledde priskrig med Ryssland.

Centralbanker och regeringar svarade snabbt på virusutbrottet genom massiva penning- och finanspolitiska stimulanspaket som saknar motstycke. Allt för att rädda arbetstillfällen, dämpa hushållens och företagens bortfall av inkomster och samt begränsa stressen på finansmarknaderna. Bland annat sänkte Fed sin styrränta till nära noll och den amerikanska kongressen nådde en överenskommelse om ett stimulanspaket på dryga 2000 miljarder
amerikanska dollar, motsvarande 10 procent av BNP och dubbelt så mycket likviditetstillskott som under finanskrisen. I Europa fattade ECB beslut om att under året stödköpa obligationer för mer än 1000 miljarder euro. Även Riksbanken lät meddela att de ställer 500 miljarder till förfogande för nollränteutlåning till företag via bankerna. Dessa massiva stimulanspaket med ökad likviditet i det finansiella systemet ledde tidvis till kraftiga börsuppgångar under slutet av mars.

Alecta Förmånsbestämd

Förmånsbestämda portföljen avkastade -7,1 procent under första kvartalet. Konsolideringsnivån var vid utgången av kvartalet 133 procent och solvensgraden 149 procent. Starka finanser ger en långsiktig förmåga att skapa en fortsatt hög avkastning, vilket är gynnsamt för bolagets kunder bland såväl företag som privatpersoner.

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension, som har aktieandel med det långsiktiga riktmärket 60 procent, avkastade -10,5 procent under det första kvartalet. Konsolideringen för Alecta Optimal Pension är alltid cirka 100 procent, eftersom över- eller underskott fördelas ut till kunderna varje månad.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice