Marknadskommentarer för våra olika marknader

Här kan du läsa om utvecklingen på våra olika marknader.

Marknadskommentar tredje kvartalet 2020

Även årets tredje kvartal har dominerats av coronavirusets spridning och dess effekter på ekonomin och samhället. En andra våg av smitta har kunnat konstateras på flera håll världen och även lett till återtagna restriktioner i flera länder om än i mindre grad än under våren. Ekonomiska data under perioden uppvisar ändå på fortsatt återhämtning i världsekonomin efter det dystra andra kvartalet och fallen i BNP-sifforna var överlag något lindrigare än förväntat. Fortsatta enorma penning- och finanspolitiska stimulanser, ökad ekonomisk aktivitet och sysselsättning och bolagsrapporter från andra kvartalet som överträffade förväntningar samt förhoppningar om ett vaccin i närtid har närt börser globalt som stabiliserats och utvecklats anmärkningsvärt väl under perioden. Under kvartalet noterades det nya börsrekord i USA där teknologiaktier agerade draglok för utvecklingen.

Under september steg åter nervositeten på de finansiella marknaderna vilket ledde till svängningar på världens börser. I USA fick vi se de högt uppskruvade teknikaktierna backa vilket tyngde börsen. Den förnyade smittspridningen både i USA och i Europa och därmed ett trögare öppnande av ekonomierna har inneburit mer dämpade europeiska tillväxttal, framförallt i tjänstesektorn. Även i Kina visar de senaste mätningarna på dämpad tillväxt vilket väcker farhågor om att den kinesiska återhämtningen är på väg att tappa fart. Ett annat orosmoln som åter seglat upp och som senare kan skapa större oreda är Brexitförhandlingarna liksom det amerikanska valet som kan medföra ovälkomna politiska utspel och bidra till geopolitisk osäkerhet.

Ränteutvecklingen under perioden har alltjämt styrts av centralbankerna som pressar ner räntorna bland annat genom stora tillgångsköp. Amerikanska centralbanken Fed kommunicerade ett nytt mer flexibelt inflationsmål som innebär att de amerikanska räntorna väntas förbli låga över en överskådlig tid. Även Riksbanken lämnade som väntat räntan oförändrad och signalerar att räntan inte kommer höjas före tredje kvartalet 2023. Centralbankernas åtgärder har medfört att både kort- och långräntorna varit tämligen oförändrade under kvartalet.

Kronan har fortsatt att stärkas mot den amerikanska dollarn under kvartalet, med 4 procent, men varit oförändrad mot både euron och brittiska pundet.

Alecta Förmånsbestämd försäkring

Förmånsbestämda portföljen avkastade 3,1 procent under det andra kvartalet. Konsolideringsnivån var vid utgången av kvartalet 144 procent och solvensgraden 162 procent. Starka finanser ger en långsiktig förmåga att skapa en fortsatt hög avkastning, vilket är gynnsamt för bolagets kunder bland såväl företag som privatpersoner.

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension, som har aktieandel med det långsiktiga riktmärket 60 procent, avkastade 4,5 procent under det andra kvartalet. Konsolideringen för Alecta Optimal Pension är alltid cirka 100 procent, eftersom över- eller underskott fördelas ut till kunderna varje månad.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice