Marknadskommentarer för våra olika marknader

Här kan du läsa om utvecklingen på våra olika marknader.

Marknadskommentar fjärde kvartalet 2020

Under 2020 har vi fått se mycket stora rörelser på de finansiella marknaderna till följd av coronavirusets spridning och dess chockartade effekter på världens ekonomier. Likväl summerades året med en uppgång på knappt 13 procent för den svenska börsen.

Nedstängningen av Europas ekonomier till följd av pandemin ledde till kraftigt fallande börser och det första kvartalet utvecklades till det sämsta kvartalet för aktier globalt sedan 2008. Centralbanker och regeringar världen över svarade snabbt genom massiva penning- och finanspolitiska stimulanspaket som saknar motstycke. Allt för att rädda arbetstillfällen, dämpa hushållens och företagens bortfall av inkomster samt begränsa stressen på finansmarknaderna. Detta har sammantaget med andra stödåtgärder lett till att de finansiella marknaderna stabiliserats betydligt under resterande del av året. Åtgärderna har också bidragit till att pressa ner riskpremier på finansmarknaderna samt sett till att hålla ner marknadsräntorna vilket gynnat risktillgångar.

I takt med att länderna åter öppnade upp sina ekonomier under sommaren föll även makrostatistik bättre ut än väntat vilket spred optimism och förhoppning om en snabb ekonomisk återhämtning. Det intensiva forskningsarbetet under året för att få fram ett Covid-19-vaccin resulterade under fjärde kvartalet i ett färdigt vaccin. Detta tillsammans med de massiva stimulanspaketen ledde till en remarkabel global börsuppgång från den 23 mars till årets slut och för den perioden noterar exempelvis den amerikanska teknikbörsen NASDAQ Composite Index en uppgång på hela 88 procent i lokal valuta.

Under året har marknadsräntor och kreditspreadar fallit kraftigt till följd av stödåtgärder och kontrollmekanismer från centralbanker, bland annat i form av stora tillgångsköp. Kronan har under året stärkts kraftigt mot samtliga stora valutor.

Alecta Förmånsbestämd försäkring

Förmånsbestämda portföljen avkastade 4,7 procent för helåret. Konsolideringsnivån var vid utgången av kvartalet 148 procent och solvensgraden 167 procent. Starka finanser ger en långsiktig förmåga att skapa en fortsatt hög avkastning, vilket är gynnsamt för bolagets kunder bland såväl företag som privatpersoner.

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension, som har aktieandel med det långsiktiga riktmärket 60 procent, avkastade 6,6 procent för helåret. Konsolideringen för Alecta Optimal Pension är alltid cirka 100 procent, eftersom över- eller underskott fördelas ut till kunderna varje månad.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice