Marknadskommentarer för våra olika marknader

Här kan du läsa om utvecklingen på våra olika marknader.

Marknadskommentar juni 2020

Även årets andra kvartal har dominerats av coronavirusets spridning och dess effekter på ekonomin och samhället. Den totala nedstängningen av världens ekonomier har lett till att spridningen av smittan börjat kulminera i vissa länder, framför allt i Sydostasien och i Europa. Regeringar och centralbanker har fortsatt att stimulera efterfrågan i ekonomin genom massiva penning- och finanspolitiska åtgärder. Ovanpå tidigare stimulanser föreslog EU-kommissionen i april en gemensam återhämtningsfond om 750 miljarder euro och den amerikanska centralbanken har påbörjat köp av företagsobligationer i försök att bibehålla låga räntor och stödja företagsutlåningen. Detta har sammantaget lett till att de finansiella marknaderna stabiliserats betydligt under det andra kvartalet.

I takt med att länder åter har öppnat upp sina ekonomier har även makrostatistik fallit ut bättre än väntat, såsom inköpschefsindex i EMU-området och i synnerhet positiv amerikansk sysselsättningsstatistik, vilket spridit optimism och förhoppning om en snabb ekonomisk återhämtning. Även Konjunkturinstitutet visade på att fallet för svensk BNP blir mindre dramatiskt än vad som tidigare bedömts. Det goda sentimentet har lett till en remarkabel global börsuppgång under det andra kvartalet och den amerikanska börsen gjorde sitt enskilt bästa kvartal sedan 1998 med uppgång på över 20 procent. Ekonomisk statistik och prognoser är dock under rådande omständigheter svårtolkade och i absoluta tal är de alltjämt låga. Vi får således vara beredda på fortsatta svängningar på marknaderna framöver. En oroande faktor, som delvis kompenseras av förhoppning om ett potentiellt vaccin, är att smittspridningen i USA åter tagit fart i ett flera stater efter att det lättats på restriktioner.

Ränteutvecklingen under perioden har styrts av centralbankerna som pressar ner räntorna bland annat genom stora tillgångsköp. Under kvartalet har vi framför allt fått se de korta räntorna falla, i synnerhet de amerikanska, där den amerikanska 3-månadersräntan fallit med runt 115 baspunkter.

Kronan har utvecklats i takt med hur risksentimentet på marknaden har varierat. Under kvartalet har kronan stärkts med 4 procent mot euron och med 6 procent mot både den amerikanska dollarn och det brittiska pundet.

Även oljepriset, som upplevde något av en kollaps under första kvartalet, har åter stigit efter att oljekartellen OPEC i april kom överens om att minska oljeproduktionen. Nedskärningarna i oljeproduktionen är de största som någonsin har gjorts, fyra gånger större än de som gjordes under finanskrisen 2008. Priset på Brentolja har sedan sin lägsta nivå i april fördubblats och uppgick vid slutet av halvåret till runt 41 dollar per fat.

Alecta Förmånsbestämd försäkring

Förmånsbestämda portföljen avkastade 6,5 procent under det andra kvartalet. Konsolideringsnivån var vid utgången av kvartalet 140 procent och solvensgraden 157 procent. Starka finanser ger en långsiktig förmåga att skapa en fortsatt hög avkastning, vilket är gynnsamt för bolagets kunder bland såväl företag som privatpersoner.

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension, som har aktieandel med det långsiktiga riktmärket 60 procent, avkastade 9,4 procent under det andra kvartalet. Konsolideringen för Alecta Optimal Pension är alltid cirka 100 procent, eftersom över- eller underskott fördelas ut till kunderna varje månad.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice