Uppdrag och vision

Alectas uppdrag

Vi ska ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt både för våra företags- och privatkunder.

Kollektivavtalad tjänstepension har en central roll i den svenska välfärdsmodellen. Alecta ska vara så konkurrenskraftigt att vi är det naturliga valet som förvalsbolag och huvudleverantör inom ITP.

Vision

Världens mest effektiva tjänstepensionsbolag.

Vår specialisering, våra stordriftsfördelar och vår kostnadseffektivitet i världsklass skapar tydliga mervärden för våra kunder: låga avgifter, god avkastning, enkla och lättillgängliga tjänster samt begriplig och saklig information. Vi håller hög kvalitet i allt vi gör och strävar efter att ständigt förbättra oss och väljer bort sådant som inte tillför nytta för våra kunder. Vi jämför oss med de bästa i världen och siktar mot toppen.

Var informationen användbar för dig?

Behöver du istället vår hjälp? Kontakta oss.

Vill du hjälpa oss att bli bättre?

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats.

Tack för din återkoppling!