Överstyrelse

Den högsta beslutande instansen i Alecta är överstyrelsen - Alectas bolagsstämma. Det är våra ägare som utser överstyrelsen och på så sätt skapar vi förutsättningar för ett effektivt kundinflytande. Överstyrelsen har ett ordinarie möte om året.

Vi ägs av våra kunder som är 34 000 företag och 2,4 miljoner privatkunder. De företräds av arbetsgivar­organisationen Svenskt Näringsliv och arbetstagar­organisationerna Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Förhandlings- och samverkansrådet PTK.

Överstyrelsemöte

En gång om året träffas Alectas överstyrelse. En överstyrelseledamot har rätt att få ett ärende behandlat vid överstyrelsemötet. Alectas delägare, det vill säga arbetsgivare som ingått pensioneringsavtal med bolaget och de i bolaget försäkrade, har rätt att närvara vid överstyrelsemötet men däremot inte förslagsrätt.

 

Ledamöter och suppleanter valda av Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och PTK:

Ordinarie Mandatperiod
Stefan Carlsson (Unionen), Norrköping  2017-2019
 Per-Erik Djärf (Unionen),Vadstena  2017-2019
 Björn Ekblom (Unionen), Svanesund  2017-2019
 Annika Elias (Ledarna), Göteborg  2017-2019
 Helena Hedlund (Ledarna), Märsta  2017-2019
 Peter Hellberg (Unionen), Bandhagen, vice ordförande  2017-2019
 Gunnar Henriksson (Unionen), Tullinge*  2017-2019
 Martin Johansson (Unionen), Stockholm  2017-2019
 Ulrika Johansson (Unionen), Luleå  2017-2019
 Gun Karlsson (Unionen), Stockholm  2017-2019
 Victoria Kirchhoff (Unionen), Klagshamn  2017-2019
 Peter Larsson (Sveriges Ingenjörer), Enskede  2017-2019
 Hans Lindau (Unionen), Sandared  2017-2019
 Leif Nicklagård (Unionen), Sundbyberg  2017-2019
 Annica Pettersson (PTK), Enskede Gård  2017-2019
 Kristina Rådkvist (PTK), Enköping  2017-2019
 Therese Sysimetsä (Unionen), Stockholm  2017-2019
 Anders Tihkan (Sveriges Ingenjörer), Värmdö  2017-2019
 Marina Åman (Unionen), Strängnäs  2017-2019
Suppleanter
Thomas Eriksson (Ledarna), Örebro  2017-2019
Nils-Harald Forssell (Unionen), Olofstorp*  2017-2019
Mikael Hansson (Unionen), Billdal  2017-2019
Stefan Jansson (Sveriges Ingenjörer), Stockholm  2017-2019

  *Även för Alectas pensionärer

Ledamöter och suppleanter valda av Svenskt näringsliv

Ordinarie Mandatperiod
Björn Alvengrip, Mölle  2017-2019
Kenneth Bengtsson, Stockholm, ordförande  2017-2019
 Jan Bosaeus, Solna
 2017-2019
Anders Canemyr, Nacka  2018-2019
 Mattias Dahl, Stockholm
 2017-2019
Marcus Dahlsten, Stockholm  2018-2019
 Eva Dunér, Göteborg  2017-2019
Catharina Elmsäter-Svärd, Enhörna  2018-2019
Inga-Kari Fryklund, Stockholm  2017-2019
 Nils Åke Hallström, Nälden  2017-2019
Per Hidesten, Stockholm  2017-2019
Karin Johansson, Stockholm  2017-2019
Ulf Larsson, Sundsvall  2017-2019
Staffan Lindquist, Helsingborg  2017-2019
 Martin Lindqvist, Stockholm  2017-2019
Jan Moström, Luleå  2017-2019
Ola Månsson, Alunda  2017-2019
Ulrik Wehtje, Malmö  2017-2019
Klas Wåhlberg, Västerås  2017-2019
Suppleanter
Antje Dedering, Bromma  2017-2019
Hans Gidhagen, Upplands Väsby  2017-2019
Jonas Hagelqvist, Stockholm  2017-2019
Charlott Richardson, Sollentuna  2017-2019

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället en fråga till vår kundservice hittar du våra telefonnummer här

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice