Överstyrelse

Den högsta beslutande instansen i Alecta är överstyrelsen - Alectas bolagsstämma. Det är våra ägare som utser överstyrelsen och på så sätt skapar vi förutsättningar för ett effektivt kundinflytande. Överstyrelsen har ett ordinarie möte om året.

Vi ägs av våra kunder som är 35 000 företag och 2,6 miljoner privatkunder. De företräds av arbetsgivar­organisationen Svenskt Näringsliv och arbetstagar­organisationerna Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Förhandlings- och samverkansrådet PTK.

Överstyrelsemöte

En gång om året träffas Alectas överstyrelse. En överstyrelseledamot har rätt att få ett ärende behandlat vid överstyrelsemötet. Alectas delägare, det vill säga arbetsgivare som ingått pensioneringsavtal med bolaget och de i bolaget försäkrade, har rätt att närvara vid överstyrelsemötet men däremot inte förslagsrätt.

 

Ledamöter och suppleanter valda av Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och PTK:

Ordinarie Mandatperiod
Elisabeth Arbin (Sveriges Ingenjörer), Uppsala 2019-2021
Christina Balder (Unionen), Trollhättan 2020-2021
Camilla Brown (PTK), Täby 2019-2021
Stefan Carlsson (Unionen), Norrköping 2019-2021
Per-Erik Djärf (Unionen), Vadstena 2020-2021
Thomas Eriksson (Ledarna), Örebro 2019-2021
Mikael Hansson (Unionen), Billdal 2020-2021, tidigare suppleant
Peter Hellberg (Unionen), Bandhagen, vice ordförande 2019-2021
Gunnar Henriksson (Unionen), Tullinge* 2019-2021
Martin Johansson (Unionen), Stockholm 2019-2021
Ulrika Johansson (Unionen), Luleå 2019-2021
Peter Larsson (Sveriges Ingenjörer), Enskede 2019-2021
Hans Lindau (Unionen), Sandared 2019-2021
Andreas Miller (Ledarna), Uppsala 2019-2021
Maria Nassikas (Unionen), Österskär 2020-2021
Leif Nicklagård (Unionen), Sundbyberg 2019-2021
Kristina Rådkvist (PTK), Enköping 2019-2021
 Theres Sysimetsä (Unionen), Stockholm 2019-2021
 Marina Åman (Unionen), Strängnäs 2019-2021
Suppleanter
Nils-Harald Forssell (Unionen), Olofstorp* 2019-2021
Stefan Jansson (Sveriges Ingenjörer), Stockholm 2019-2021
Sara Kullgren (Ledarna) 2019-2021
Kenneth Lund (Unionen), Uddevalla 2020-2021

  *Även för Alectas pensionärer

Ledamöter och suppleanter valda av Svenskt näringsliv

Ordinarie Mandatperiod
Björn Alvengrip, Mölle  2019-2021
Kenneth Bengtsson, Stockholm, ordförande 2019-2021
 Mattias Dahl, Stockholm 2019-2021
Marcus Dahlsten, Stockholm  2019-2021
 Eva Dunér, Göteborg 2019-2021
Catharina Elmsäter-Svärd, Enhörna  2019-2021
Jonas Hagelqvist, Stockholm 2020-2021, tidigare suppleant
 Nils Åke Hallström, Nälden 2019-2021
Karin Johansson, Stockholm 2019-2021
Ulf Larsson, Sundsvall 2019-2021
Staffan Lindquist, Helsingborg 2019-2021
Martin Lindqvist, Stockholm 2019-2021
Jan Moström, Luleå 2019-2021
Ola Månsson, Alunda 2019-2021
Charlott Richardson, Sollentuna 2020-2021, tidigare suppleant
Thord Sandahl, Värnamo 2019-2021
Henrik van Rijswijk, Stockholm 2019-2021
Ulrik Wehtje, Malmö 2019-2021
Klas Wåhlberg, Västerås 2019-2021
Suppleanter
Ingvar Backle, Täby 2020-2021
Stefan Koskinen, Stockholm 2020-2021
Jonas Siljhammar, Jönköping 2020-2021
Pontus Sjöstrand, Danderyd 2020-2021

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice