Bolagsstyrning

Rapport om bolagsstyrningen i Alecta avseende verksamheten 2016.

Den svenska koden för bolagsstyrning och Alecta

Alecta är ett ömsesidigt försäkringsbolag som ägs av de arbetsgivare som ingått pensioneringsavtal med bolaget samt av de i bolaget försäkrade.

Alecta tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (koden), även om någon formell skyldighet att göra det inte föreligger, men regler i koden som inte är anpassade till ömsesidiga försäkringsbolag tillämpas inte.

Mer information

Var informationen användbar för dig?

Behöver du istället vår hjälp? Kontakta oss.

Vill du hjälpa oss att bli bättre?

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats.

Tack för din återkoppling!