Bolagsstyrning

Rapport om bolagsstyrningen i Alecta avseende verksamheten 2017.

Den svenska koden för bolagsstyrning och Alecta

Alecta är ett ömsesidigt försäkringsbolag som ägs av de arbetsgivare som ingått pensioneringsavtal med bolaget samt av de i bolaget försäkrade.

Alecta tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (koden), även om någon formell skyldighet att göra det inte föreligger, men regler i koden som inte är anpassade till ömsesidiga försäkringsbolag tillämpas inte.

Mer information

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället en fråga till vår kundservice hittar du våra telefonnummer här

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice