Teamet med spetskompetens inom ESG

– ESG-frågor* har fått ett större fäste på investerarsidan och hos bolagen vi investerar i. Det ger oss en chans att utveckla vårt arbete både internt och med våra innehavsbolag. Därför har vi tittat närmare på vår organisation och utmanat sättet vi arbetar på, säger Carina Silberg.

Sedan september finns en ny enhet inom Alectas kapitalförvaltning - Ägarstyrning och hållbarhet - där Alecta nu samlat sin spetskompetens inom ESG*. Chef för enheten är Carina Silberg (nr 3 i bilden från vänster), och hon ser flera vinster med att samla all kompetens i ett team.

– Våra innehavsbolag möter nya krav och förväntningar från alla sina intressenter. De ser själva allt tydligare hållbarhetsdimensionen i sin affärsmodell och investerar i innovation och utveckling. Därför behöver vi se till så att vi är rätt rustade för att vara en bra ägare som både stöttar och utmanar bolagen, och i vår analys av nya investeringar.

Vill uppfattas som en tydlig och transparent aktör

Alecta har under många år byggt upp sitt ägarstyrningsarbete och de senaste åren än mer integrerat hållbarhet (ESG) både i förvaltningen och investerings­verksamheten. Det nya teamet gör det möjligt att möta kundernas förväntningar på Alecta som en transparent och tydlig aktör.

– Jag tror att vi genom att arbeta tillsammans blir ett bättre stöd för de olika tillgångsslagen inom kapitalförvaltningen. Vi kan ta med oss hela ESG-spektrat av frågor in i ägarstyrningsarbetet, och vi kommer exempelvis att kunna arbeta närmare vår aktieavdelning, säger Carina.

– Just nu har vi fullt fokus på att forma arbetsgången för valberedningsarbetet. Vi arbetar också intensivt med vårt klimatåtagande inom initiativet AOA (Net-Zero Asset Owner Alliance), där vi bidrar till utveckling av metoder att mäta och målsätta klimatarbetet i investeringsportföljen.

Klimat och digitalisering i fokus

Framöver kommer den nya enheten att fokusera på de områden där det går att höja ambitionerna när det gäller integrering av ESG.

– Vi investerar i väl valda bolag, men alla bolag har utmaningar. Ansvarsfulla och välskötta bolag is always in fashion för en långsiktig investerare som Alecta. Gemensamma frågor för i princip alla bolag är just värdeskapande omställning och innovation med fokus på klimat och digitalisering, menar Carina.

– Vi är också måna om att bli mer tydliga och transparenta med våra förväntningar som ägare. Det betyder att vi går igenom frågor internt för att få samsyn och bli tydligare externt. Detta syns också till exempel i det senaste årets arbete med att kommunicera vår syn på olika branscher och frågor. Samtidigt håller Alectas egna fastighetsbolag på att byggas upp, där vi kommer arbeta med att stärka upp hållbarhetsarbetet. Så, det är fullt upp!

* ESG står för Environment, Social and Governance och brukar översättas till miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning.

Teamet på bilden - från vänster till höger:  

ESG-analytiker Rebecca Rehn arbetar både med att utveckla datakvaliteten på ESG-data och utvärdera effekterna av det. Djupdyker i hållbarhetsrisker, arbetsvillkor i leverantörskedjan och mänskliga rättigheter.

Hållbarhetsansvarig Peter Lööw driver arbetet med ESG-integrering i investeringsanalysen inom framför allt aktieförvaltningen liksom företagsdialoger inom hållbarhet, men också arbetet kring Alectas investeringar i gröna obligationer.

Carina Silberg, chef för teamet har tidigare haft en övergripande hållbarhetsroll på Alecta med ansvar att koordinera arbetet med mål och indikatorer, stötta ESG-gruppen, strukturera det interna hållbarhetsarbetet och representera Alecta i olika hållbarhetssammanhang och samarbeten.

Alectas ägaransvarige sedan många år Ramsay Brufer, kommer att bistå gruppen som senior rådgivare och bidra i formeringen av en ny struktur för arbetet med valberedningar där vi är med och nominerar styrelser. Ramsay har varit med och utvecklat svensk ägar- och bolagsstyrning – vilket är de klassiska G-frågorna inom ESG.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice