Alectas yttrande om försäkringsdistributionslagen

2017-09-29 Alecta har, tillsammans med AMF, lämnat in ett remissyttrande angående förslaget till försäkringsdistributionslag (Ds 2017:17).

AMF och Alecta ställer sig bakom det remissyttrande som Svensk Försäkring lämnar, men ger några kompletterande synpunkter och förslag till lösning.

Vi anser att den svenska modellen för distribution av kollektivavtalade tjänstepensioner uppfyller syftet med direktivet och därför bör undantas från lagens tillämpningsområde.

Läs mer

Angående förslaget till försäkringsdistributionslag (Ds
2017:17)

Var informationen användbar för dig?

Behöver du istället vår hjälp? Kontakta oss.

Vill du hjälpa oss att bli bättre?

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Har du istället en fråga till vår kundservice? Kontakta oss.

Tack för din återkoppling!