Alectas yttrande om finansskatten

Alecta har tillsammans med Folksam och Skandia idag lämnat in ett yttrande till Finansdepartementet över betänkandet om skatt på finansiell verksamhet.

Om förslaget skulle genomföras blir effekten en pensionsskatt. Vi avstyrker därför betänkandets förslag. I yttrandet utvecklar vi konsekvenserna för ömsesidiga bolag och deras ägare.

Tipsa en vän

Twitter

Var informationen användbar för dig?

Behöver du istället vår hjälp? Kontakta oss.

Vill du hjälpa oss att bli bättre?

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats.

Tack för din återkoppling!