Alectas koldioxidavtryck minskar

Alecta kapitalförvaltnings hållbarhetsansvarige Peter Lööw kommenterar Alectas minskning av koldioxidavtrycket.

Alecta mäter årligen aktieportföljens koldioxidavtryck. Mätningen per 31 december 2016 visar att avtrycket minskat med runt två tredjedelar sedan senaste mätningen vid utgången av 2015.

Det är glädjande att koldioxidavtrycket fortsätter att minska i portföljen. Till största del är det en följd av att vi har sålt av några koldioxidintensiva innehav.

Det viktigaste för oss är inte att sälja av bolag som släpper ut stora mängder koldioxid. Det får betydligt större samhällseffekt om bolagen själva strävar efter att minska sina utsläpp. Vi fortsätter därför dialogen med bolagen i syfte att påverka bolagen till att minska sitt klodioxidavtryck.

Vid frågor, kontakta

Peter Lööw, Hållbarhetsansvarig Kapitalförvaltning, tel: 08-441 90 79. Mejla till Peter

Tipsa en vän

Twitter

Var informationen användbar för dig?

Behöver du istället vår hjälp? Kontakta oss.

Vill du hjälpa oss att bli bättre?

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats.

Tack för din återkoppling!