Yttrande till Finansdepartementet avseende den kommande tjänstepensionsrörelselagen

2017-10-20 Alecta och AMF lämnade den 20 oktober in ett gemensamt yttrande till Finansdepartementet om den kommande tjänstepensionsrörelselagen.

I yttrandet tar vi upp våra synpunkter på hur ingripandeåtgärderna påverkar kapitalkravet. Vi skriver också att informationsreglerna i tjänstepensionsrörelselagen bör utgöras av ett genomförande av IORP II, med nödvändig anpassning till svenska förhållanden och att tjänstepensionsföretag inte ska behöva följa IDD. 

Läs mer

Yttrande till Finansdepartementet avseende den kommande tjänstepensionsrörelselagen

Var informationen användbar för dig?

Behöver du istället vår hjälp? Kontakta oss.

Vill du hjälpa oss att bli bättre?

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Har du istället en fråga till vår kundservice? Kontakta oss.

Tack för din återkoppling!