Särskild statistik med anledning av coronapandemin

Här hittar du statistik speciellt framtagen med anledning av coronapandemin. Observera att eftersläpning kan komma att påverka redovisad statistik.

Ungefär en fjärdedel av Sveriges befolkning har hela eller delar av sin tjänstepension i Alecta. Vår storlek gör att de effekter som syns för landet som helhet även blir tydliga i vårt bestånd.

Vid frågor

Kontakta Fredrik Palm, chef Produkt

 

Diagrammet visar antalet dödsfall per vecka. Heldragna linjer avser 2020 medan streckade linjer är genomsnittet för åren 2015-2019.

Kommentar

En tydlig ökning för såväl män som kvinnor under veckorna 13 (som inleddes 23 mars) till och med 28 (som avslutades 12 juli).

Därefter har antalet dödsfall varit på samma nivå som genomsnittet 2015-2019.

Diagrammet visar antalet försäkrade män respektive kvinnor som avled under angivna veckor, per 1 000 försäkrade. Som jämförelse visas motsvarande även för åren 2015-2019.

Kommentar

För såväl män som kvinnor ser vi en kraftig ökning av dödsfall i den äldsta åldersgruppen och i åldersgruppen 80-89 år. Bland yngre försäkrade är dödligheten normalt låg, vilket även gör att ökningen av dödsfall ser liten ut. Relativt sett är dock ökningen stor även för yngre (se nästa diagram).

Diagrammet visar dödlighetsökningen i procent för veckorna 13-28.

Kommentar

I Stockholms län, hårt drabbat av pandemin i våras, såg vi en mycket kraftig procentuell dödlighetsökning för män oavsett ålder, samt för äldre kvinnor.

Inom ITP 1 gäller premiebefrielseförsäkringen såväl vid sjukdom som vid föräldraledighet.

Kommentar

Under mars 2020 såg vi en mycket kraftig ökning av premiebefriade dagar vid föräldraledighet för vård av barn (vab). Därefter såg vi en återgång till normala nivåer. Från och med slutet av augusti ser vi på nytt en ökning.

Inom ITP 1 träder premiebefrielsen in dag 15 i sjukfallet.

Kommentar

Vi ser en kraftig ökning av totalt antalet premiebefriade sjukdagar under våren, för såväl män som kvinnor.

Därefter har antalet premiebefriade sjukdagar vart färre än under 2019.

För information om antalet sjukfall som varar 3 månader eller längre, se Sjukstatistik, ITP.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice