Särskild statistik med anledning av coronapandemin

Här hittar du statistik speciellt framtagen med anledning av coronapandemin. Observera att eftersläpning kan komma att påverka redovisad statistik.

Ungefär en fjärdedel av Sveriges befolkning har hela eller delar av sin tjänstepension i Alecta. Vår storlek gör att de effekter som syns för landet som helhet även blir tydliga i vårt bestånd.

Vid frågor

Kontakta Fredrik Palm, chef Produkt

 

Diagrammet visar antalet dödsfall per vecka. Heldragna linjer avser 2020 medan streckade linjer är genomsnittet för åren 2015-2019.

Kommentar

En tydlig ökning för såväl män som kvinnor under veckorna 13 (som inleddes 29 mars) till och med 17 (som avslutades 26 april).

Diagrammet visar antalet försäkrade män respektive kvinnor som avled under veckorna 13 till och med 17, per 1 000 försäkrade. Som jämförelse visas motsvarande även för åren 2015-2019.

Kommentar

För såväl män som kvinnor ser vi en kraftig ökning av dödsfall i den äldsta åldersgruppen och i åldersgruppen 80-89 år. Bland yngre försäkrade är dödligheten normalt låg, vilket även gör att ökningen av dödsfall ser liten ut. Relativt sett är dock ökningen stor även för yngre (se nästa diagram).

Diagrammet visar dödlighetsökningen i procent under veckorna 13 till och med 17.

Kommentar

I Stockholms län, hårt drabbat av pandemin, ser vi en mycket kraftig procentuell dödlighetsökning för män oavsett ålder, samt för äldre kvinnor. För kvinnor syns nästan ingen ökning i åldrar till och med 64 år.

I övriga landet ser vi betydligt mindre dödlighetsökningar för äldre, och för den yngsta åldersgruppen ser vi en minskad dödlighet jämfört med perioden 2015-2019.

Inom ITP 1 gäller premiebefrielseförsäkringen såväl vid sjukdom som vid föräldraledighet.

Kommentar

Under mars 2020 såg vi en mycket kraftig ökning av premiebefriade dagar vid föräldraledighet för vård av barn (vab).

Inom ITP 1 träder premiebefrielsen in dag 15 i sjukfallet.

Kommentar

Vi ser en kraftig ökning av totalt antalet premiebefriade sjukdagar i mars månad, för såväl män som kvinnor.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice