Frilagd premie fortsätter att väcka frågor

Fenomenet frilagd premie väcker många frågor. Hur påverkas frilagd premie av en premiereduktion? Får företagets tiotaggare en lägre premie i år? Kan ett företag använda något annat istället?

Varför ger Alecta en premiereduktion för ITP 2 under 2022?

Alectas kapitalförvaltning har levererat väldigt bra avkastning och de långa marknadsräntorna har börjat stiga. Detta tillsammans gjorde att Alectas balansräkning stärktes med nästan 140 miljarder förra året.

Nu täcker tillgångarna med marginal de försäkrades pensionslöften, och Alectas styrelse har därför beslutat att sänka arbetsgivarnas pensionskostnader för ITP 2 med en premiereduktion.

Hur påverkas alternativ pensionslösning, så kallad 10-taggarlösning av premiereduktionen?

Arbetsgivare som har valt att inbetalningarna till tiotaggarlösningen ska baseras på frilagd premie kommer att påverkas. Den frilagda premien påverkas av samma faktorer som premien för ITP 2.

Den frilagda premien sjunker i de flesta fall vid årsskiftet till följd av basbelopps­ändring­arna, uppräkningen av fribreven och premie­reduk­tionen. I år är den samlade effekten av de här tre faktorerna större än på länge men störst påverkan på premien har faktiskt de två förstnämnda faktorerna. Alectas premiereduktion för 2022 har i sammanhanget en mindre betydelse.

Syftet med frilagd premie är att spegla vad det hade kostat om medarbetaren varit kvar i ITP 2 i sin helhet.

Hur mycket förändras den frilagda premien?

Den frilagda premien påverkas som sagt av samtliga faktorer; basbeloppsändring, uppräkning av fribrev och premiereduktionen för 2022.

På individnivå beror förändringen på den anställdes ålder. För medarbetare med lön upp till 20 inkomstbasbelopp gäller: 

  • För en 43-åring minskar premien i genomsnitt med 19 procent.
  • För en 50-åring minskar premien i genomsnitt med 21 procent.
  • För en 60-åring minskar premien i genomsnitt med 40 procent.

För de som har en lön över 20 inkomstbasbelopp minskar den frilagda premien med i genomsnitt 9 procent.

Vårt företag skulle vilja veta den frilagda premien utan premiereduktion, hur får vi tag i den uppgiften?

Frilagd premie är en uppgift om vad arbetsgivarens kostnad hade varit om medar­bet­aren hade haft kvar ITP 2. Någon annan frilagd premie finns inte. Om arbets­givaren inte längre vill tillämpa frilagd premie i sitt tiotaggar­erbjud­ande går det att välja en annan premiemodell, till exempel premietrappa.  

Kan vi använda en annan premie än frilagd premie till en alternativ pensionslösning?

Arbetsgivaren bestämmer själv hur mycket som ska betalas till den alternativa pensionslösningen. Man kan till exempel ha en premietrappa, då blir det tydligt både för den anställde och arbetsgivaren vilken premie som gäller.

LÄS MER                                            

Vår rapport - Tiotaggarvalet

 

detta är frilagd premie

Frilagd premie är en premiemodell som kan användas av en arbetsgivare vid en alternativ pensionslösning för de anställa med löner över tio inkomstbasbelopp.

Den frilagda premien är en upplysning om vad den löpande kostnaden för de bortvalda delarna i ITP 2 hade kostat om de var kvar i ITP 2. Det vill säga en upplysning om den löpande kostnaden för ålderspension, familjepension samt utjämning- och premiebefrielse på lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp. Omfattar den alternativa pensionslösningen även avstående av ITPK så ingår även denna kostnad, två procent av pensionsmedförande lön, i den frilagda premien.

Frilagd premie anger den ITP-neutrala kostnaden vid tidpunkten för dess uthämtande. Detta innebär att frilagd premie inte kan användas för att fastställa tidigare eller framtida kostnader vilka kan variera. För att undvika den osäkerhet som användandet av frilagd premie ger kan man i stället välja en annan premiemodell som exempelvis en premietrappa.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice