Det okända avdraget på företagets ITP 2-premie

2019-01-25 Sedan mitten av februari har den uppmärksamme beställaren av rapporter i Alectas internetkontor kanske lagt märke till ett par nya textrader i några av våra rapporter*. Raderna handlar om det så kallade omtarifferingsavdraget – men vad är det?

Alecta ser regelbundet över premierna för de olika ITP-försäkringarna eller som det heter på försäkringsspråk - tarifferna. Tarifferna beskriver vad det kostar att betala ut en viss pension och vilken premie vi behöver få in för att det ska vara möjligt.

Avdrag på premierna sedan 2017

Senast vi ändrade våra tariffer och justerade premien var 2017 (för ålders­pensionen och familjepensionen i ITP 2.) Men tack vare omtarifferings­avdraget har premien för de flesta anställdas förmåner ändå varit densamma som före 2017. Vi har helt enkelt gjort ett avdrag på premierna. Nytt är att vi från och med nu gör det tydligare och berättar om avdraget i rapporterna.

Omtarifferingsavdraget motsvarar skillnaden mellan vad du som arbetsgivare betalade för en anställds ålderspension i ITP 2 före höjningen och den nya tariffenliga premien från 2017.

Avdraget gäller pågående försäkringar

Omtarifferingsavdraget gäller endast för pågående försäkringar och är knutet till individen. Det innebär att om en anställd får en löneförhöjning betalar du som arbetsgivare full premie för den del av lönen som höjs.

Det betyder också att en anställd som blir avanmäld från ITP 2 för att till exempel studera, missar avdraget när hon är tillbaka på jobbet igen och du betalar då full premie för ITP 2.

Premien påverkas av flera faktorer

Det är många saker som påverkar ITP-premien, om detta kan du läsa på vår hemsida liksom se aktuella ITP 2-premierna för 2019.

*Rapporterna: Premiekostnad ekonomi, Premiekostnad personal och Sök försäkrad. (Är du ombud, behöver du ha företagsfullmakt för att se premierna.)

 

Läs mer

Premier för ITP 2
Därför kostar ITP olika från år till år
Vad kostar en tjänstepension?

 

 

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice