Så fungerar tjänstepensionen vid korttidspermittering

2020-03-31 Vår kundservice får med anledning av coronaviruset en del frågor om hur tjänstepensionen fungerar vid korttidspermittering*. Här hittar du svar på några av frågorna.

 

 1. Gäller Tjänstegrupplivförsäkringen, TGL som vanligt om den försäkrade avlider?
  Ja, TGL gäller som normalt. Arbetstiden före korttidspermitteringen* ligger till grund för storleken för eventuell utbetalning. 

 2. Vad händer med ITP Sjukpension om en anställd blir sjuk under tiden hon är korttidspermitterad och har en lägre anmäld lön?
  ITP 2 
  Om den anmälda lönen sänks för en försäkrad med ITP 2, gäller ett efterskydd på tre månader. Det innebär att ITP Sjukpension beräknas på den lön den försäkrade hade före lönesänkningen om den anställde blir sjuk under efterskyddstiden.

  Om korttidslönen fortsätter att gälla och den anställda blir sjuk då efterskyddet slutat gälla, kommer sjukpensionen att beräknas på den lägre lönen.

  ITP 1
  I ITP 1 fasas den lägre lönen in långsamt (12 månaders snitt gäller för sjuk) så effekterna blir små till en början.

 3. Vad händer med ITP Familjepension om den anställda avlider under tiden som den lägre lönen gäller?
  För ITP Familjepensionen finns även det efterskydd som gäller för ITP Sjukpension. Det vill säga att ett dödsfall inom tre månader från lönesänkningen kommer att ge samma belopp i familjepension som före sänkningen.

  Vid dödsfall, efter efterskyddstiden men under korttidspermitteringen, beräknas familjepensionsbeloppet på den lägre korttidslönen. Dock finns också här regler som kan dämpa pensionssänkningen. Även för familjepensionen kan det, för den som är nära pensionsåldern, vara mer fördelaktigt att sluta helt och få kollektiv slutbetalning, än att bli korttidspermitterad.

 4. Vad händer om vi sänker lönerna på grund av korttidspermittering och sedan höjer dem igen. Kommer vi att tappa omtarifferings­avdraget?
  Alecta har sett över och ändrat i regelverket för de försäkringar som påverkas för att arbetsgivaren ska kunna behålla omtarifferingsavdraget även efter korttidspermitteringen. Ändringen gäller retroaktivt från 1 mars 2020.

 5. Gäller lönekapning lönen för en anställd som blir korttidspermitterad nära pension och som sedan återgår till den tidigare högre lönenivån igen när permitteringen är över?
  Svenskt Näringsliv och PTK har kommit överens om att lönekapning inte ska tillämpas i den här situationen.

 6. Vilken ITP-premie betalar vi under korttidspermitteringen?
  Det beror på vilken lön som anmälts. Om företaget anmäler den faktiska lönen (lönen från arbetsgivaren och staten tillsammans) som den anställde har under korttidspermitteringen, kommer premien att sänkas.

  Om företaget fortsätter att anmäla den ordinarie heltidslönen betalas samma premie.

 7. Hur påverkar en tillfällig lönesänkning den anställdas ålderspension?
  ITP 2

  För ITP 2 Ålderspension har parterna tagit beslut om att lönekapning inte ska gälla för den som återgår från en korttidspermittering. Det finns dessutom regelverk som dämpar en sänkning av förmånen. Hur stor sänkningen blir beror framförallt på den anställdas ålder och hur stor förmån hon redan tjänat in.

  För de flesta kommer därför en tillfällig lönesänkning inte få så stor påverkan på ålderspensionen. När korttidspermitteringen upphör återgår förmånen till tidigare nivå förutsatt att lönen också gör det och att förhållandena i övrigt är oförändrade. För den som går i pension innan korttidspermitteringen upphör och utan att lönen höjs, kommer dock pensionen att beräknas på den senaste pensionsmedförande lönen.

  ITPK
  För ITPK kommer lägre premier att betalas in, men när korttidspermitteringen upphör återgår premien till tidigare nivå (förutsatt att lönen gör det). Hur stor påverkan det blir på ITPK, beror på under hur lång tid den lägre premien betalas.

  ITP 2 och ITPK
  För både ITP 2 och ITPK kan det, för den som är nära pensionsåldern, vara mer fördelaktigt att sluta helt och få kollektiv slutbetalning, än att bli korttidspermitterad.

  Det finns dessutom ett regelverk som dämpar en sänkning av förmånen vilket gör att skillnaden blir liten för de flesta. Att få kollektiv slutbetalning är främst ett alternativ för dem som redan har bestämt sig för att sluta jobba inom de närmaste månaderna. Man bör då också beakta att man varken får lön eller a-kassa när man slutar att arbeta helt och inte får stå till arbetsmarknadens förfogande. Eftersom det finns regelverk som dämpar en sänkning av förmånen blir skillnaden liten för de flesta.

  ITP 1
  För ITP 1 Ålderspension kommer lägre premier att betalas in när den försäkrade är korttidspermitterad, men när korttidspermitteringen upphör återgår premien till tidigare nivå förutsatt att lönen gör det. Hur stor påverkan det blir på ålderspensionen beror på under hur lång tid den lägre premien betalas.


 8. Vad gäller när privat vårdpersonal tillfälligt lånas ut till regionerna med anledning av coronakrisen?
  Privata vårdgivare som lånar ut vårdpersonal till regionerna med anledning av coronakrisen ska i första hand göra detta genom just ”utlåning”. Att bevilja tjänstledighet för sådan personal rekommenderas inte.

  I de fall tjänstledighet ändå har beviljats är det viktigt att ni anmäler detta till Alecta i god tid innan arbetstagaren återinträder i ITP 2. Om så inte sker kan arbetstagaren riskera att förlora sitt omtariffierings-avdrag. Det kan innebära att arbetsgivarens premie blir dyrare framöver.

  Anmälan av tjänstledig personal sker genom Alectas internetkontor. Logga in och skicka ett säkert meddelande under menyn "Meddelanden".

  Observera att detta inte gäller för arbetstagare som omfattas av ITP 1.

 9. Måste vi ändra den lön vi anmäler till Collectum (anmäld lön) när vi sänker den anställdas lön?
  Nej, ni behöver inte ändra lönen för ITP 2. Kontakta Collectum så berättar de mer om vad som gäller. Besök collectum.se, eller ring
  08-508 98 100. 

 10. Kan företaget pausa premieinbetalningarna till Alecta om behov finns?
  Det är Collectum som tar hand om fakturorna, vi ber dig därför att ringa dit på 08-508 98 100.


Har du fler frågor är du alltid välkommen att ringa vår Kundservice på telefon 08-441 62 00.


* Korttidspremittering (även kallat korttidsarbete) är arbete där partiell arbetsbefrielse införs under en begränsad period. Korttidsarbete innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska eftersom staten går in med subventioner för att täcka den största delen av kostnaden för den uteblivna lönen (upp till ett lönetak på 44 000 kronor).

 

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice